Ripios i Cudols: Grans d’Europa, una de l’alcalde i atra, i atra, i atra…

Ripios i Cudols: Grans d’Europa, una de l’alcalde i atra, i atra, i atra…

(El resum de la semana
rimat a la valenciana)

GRANS D’EUROPA

Posen de moda el deport
femení de la cistella,
unes chiques de cor fort
¡que juguen de maravella!.

Puix l’entitat de Juan Roig
gran expectació genera,
i per al seu propi goig
progressen…¡a la Carrera!.

Perque l’equip que ell tutela
solca cara al vent en popa,
com se diu, a tota vela
¡i ya ha conquistat Europa!.

UNA DE L’ALCALDE

Quan l’alcalde obri la boca
com un expert chafatolls,
animadversió provoca
¡i se porta alguns bascolls!.

És el cas dels horts urbans
per ad ell, la panacea,
mentres per als ciutadans
¡és destarifada idea!.

Que edte assunt no és un secret
ocurrència de Ribó,
a la gent l’ importa un blet
¡o en tot cas, un pimentó!.

ATRA DE L’ALCALDIA

Un Parc Fluvial també diu
vol fer per mig d’un concert,
en el vaixell del nou riu
¡i com l’entorn, està vert!.

I en la Confederació
ya diuen és inviable,
mes la rectificació
no apareix, ¡que és intocable!.

MES DE L’ALCALDIA

Pelayo d»arcs no ne vol
i l’alcalde diu cabota,
que mentres porte el control
¡no assumira una derrota!.

Que eixe Chinatow exprés
al que se mostra sumís,
ho defen per interés
¡en ser cas de Compromís!.

I ATRA MES D’ALCALDIA

Va contra el progrés del Port
en disfràs d’ecologiste
i al personal deixa absort
¡puix la cosa sona a chiste!.

Puix si s’amplia la zona
del nostre camp portuari,
relega al de Barcelona
¡que pert cos identitari!.

El blaverot: Ripios i Cudols

 

Otras publicaciones del autor:

Els futbolistes, el president a la seua bola i el port mareja a Ribó

Tractors mes que grocs…negres, maixqueretes plajeres i una botiga sex dolça

Divalterra és desmorona, falta de respecte financer i absurdes incrongruencies 

Aclaració, el balcó brut i el trinquet és patrimoni

La Falla de L’Estoreta sempre critica i completa

Jugant a l’amagatall, ¿manifestació muda? i un març brut

¿Drets per als violents?, el PAI PAI aventa poc i el llac està malalt

Money, money, money, de nou atre cibertimo i ni ètica ni estètica

Sorolla i les femelles, Complir anys i LLits, no

Cinesmascope en negre, Del Gel al Foc i Una fira que no roda

Els reis, Peladilla Dolça i Caos de Consorci

Llum Obscura, Vacunes a la carta i Falles Tòrridas

El germà de Puig, una volteta innecessaria i arribà la Filomena

El capo municipal, any nou i els reis (macs i no macs)

Adeu a un any cruel, 28 de decembre, botànic desert i una vice «bocachanclas»

Carril bici, el Palau Musical, Casal Faller i Bon Nadal