Ripios i Cudols: El capo municipal, any nou i els reis (macs i no macs)

Ripios i Cudols: El capo municipal, any nou i els reis (macs i no macs)

(El resum de la semana
rimat a la valenciana)

 

EL CAPO MUNICIPAL

Grezzi fa en mostra ciutat
tot allò que li ve en gana
aduint, i és veritat
¡que per això és el que maná!.

I desplegant sons tentàculs
per tal de frenar les presses,
poça en la calçada obstàculs
com «cojines berlineses».

ANY NOU

Com al vint, és evident
la pandèmia fon el tema,
desijem que en el present
¡tingam un any de cinema!.

Perqué por ser berlanguià
en mereixcut homenage
al mostré genial paisà
¡que fon mestre del metrage!.

ELS REIS (MACS I NO MACS)

No vindrán els Reis enguany
en tot cas, serán de pega
i a ningún resulte estrany
¡si el clan churumbel renega!.

I encara tinga gens mèrit
no se han donat a la fuga,
cosa que si feu l’emèrit
¡al crit de…»salves qui puga»!.

 

El blaverot: Ripios i Cudols

 

Otras publicaciones del autor:

Adeu a un any cruel, 28 de decembre, botànic desert i una vice «bocachanclas»

Carril bici, el Palau Musical, Casal Faller i Bon Nadal