Ripios i Cudols: Carril bici, el Palau Musical, Casal Faller i Bon Nadal

Ripios i Cudols: Carril bici, el Palau Musical, Casal Faller i Bon Nadal

(El resum de la semana
rimat a la valenciana)

INICI

Cada dilluns sens recat
encetarem la semana,
comentant l’actualitat
¡en vers a la valenciana!.

Aixina a modo d’eixemple
ací escric algun cudol
per a que el llector contemple
¡no va l’assunt de farol!.

CARRIL BICI

Pel premeditat abús
de Grezzi i atra gent boja,
els taxis, bicis i bús
¡han passat la llínea roja!

Ya tenim per les Grans Vies
un novedós carril bici
que porta, sens garanties
¡més perill que un precipici!

EL PALAU MUSICAL

Nostre musical Palau
de corrupció és contamina,
al temps que el lladre se trau
¡cinc mil eurets de propina!.

I és que entre el caos i el desori
hi ha una inspecció eixecutòria,
per lo que te l’Auditori
¡gens d’honor i manco Glòria!.

CASAL FALLER

Hi ha fallera comissió
al barri del Cabanyal,
que entre Galiana i Ribó
¡van a deixar sens casal!.

Pero posats a furtar
més que donen la matraca,
podran llevar-li la llar
¡pero no mai la Barraca!.

Bon Nadal prudent del tot
els desija EL BLAVEROT

 

Ripios i Cudols: Carril bici, el Palau Musical, Casal Faller i Bon Nadal

El blaverot: Ripios i Cudols