Ripios i Cudols: Tractors mes que grocs…negres, maixqueretes plajeres i una botiga sex dolça

Ripios i Cudols: Tractors mes que grocs…negres, maixqueretes plajeres i una botiga sex dolça

(El resum de la semana
rimat a la valenciana)

TRACTORS MES QUE GROCS…NEGRES

Protesten els arrocers
en estar calents d’orella,
mes socarrats, pareix ser
¡que lo cul d’una paella!.

Que al pas de doscents tractors
un gran soroll se montà,
al rugir tots els motors
¡tots, que ningú se calà!.

Que en l’entorn de l’Albufera,
Sueca, Pinedo, Sollana,
inclús tampoc en…Cullera
¡poden menjar, tenint gana!.

MAIXQUERETES PLAJERES

En la plaja el tapaboques
volen siga obligatori,
i dona igual si provoques
¡de nus tot un repertori!

Per a pendre el sol i el bany
de boç, una maixquereta,
que pel perfil i tamany
¡sols taparia una teta!.

I al qui tinga la pell fina
li quedaran si és un mengue,
les galtes com la farina
¡i el nas més blanc que un merengue!.

UNA BOTIGA SEX DOLÇA

El local que esta de moda
du per nom, la polleria,
i si a ningú l’incomoda
¡encara manco a una tia!.

Un gofre en forma de piu
cobert de llet i molt rígit
més que no revole viu,
¡és a dir, de doble dígit!.

Pero llunt de protocols
posats en el llépol vici,
yo me quede en els bunyols
¡perque tenen orifici!.

El blaverot: Ripios i Cudols

 

Otras publicaciones del autor:

Divalterra és desmorona, falta de respecte financer i absurdes incrongruencies 

Aclaració, el balcó brut i el trinquet és patrimoni

La Falla de L’Estoreta sempre critica i completa

Jugant a l’amagatall, ¿manifestació muda? i un març brut

¿Drets per als violents?, el PAI PAI aventa poc i el llac està malalt

Money, money, money, de nou atre cibertimo i ni ètica ni estètica

Sorolla i les femelles, Complir anys i LLits, no

Cinesmascope en negre, Del Gel al Foc i Una fira que no roda

Els reis, Peladilla Dolça i Caos de Consorci

Llum Obscura, Vacunes a la carta i Falles Tòrridas

El germà de Puig, una volteta innecessaria i arribà la Filomena

El capo municipal, any nou i els reis (macs i no macs)

Adeu a un any cruel, 28 de decembre, botànic desert i una vice «bocachanclas»

Carril bici, el Palau Musical, Casal Faller i Bon Nadal