Poble Democràtic i la movilitat urbana

Giuseppe Grezzi. Este home quina única virtut és el tindre una bicicleta…

Poble Democràtic. Uns dels majors problemes que tenim hui en Valéncia, té nom i llinage; Giuseppe Grezzi. Este home quina única virtut és el tindre una bicicleta, s’ha dedicat durant estos quatre últims anys com a regidor de movilitat urbana, a crear, cóm tots saben a crear un sense fi de quilómetros de carril bici sens mesurar les conseqüències, rallant pràcticament l’esquizofrènia.

El resultat ha segut el més que esperat per qualsevol ciutadà en molt poquet de coneiximent. Un aument exponencial de la contaminació tant atmosfèrica, cóm acústica. Dats que per atra banda no se publiquen per part de nostre ajuntament des de fa més de tres anys, (mire vosté quina casualitat, des de que se crea el carril bici de la ronda interior). Pero com dic això era perceptible per qualsevol menys per ell, resulta obvi aumenten les retencions de vehículs a gasolina per lo qual major número de gasos contaminats a nostra ya danyada atmòsfera i major soroll en els nostres carrers.

Si nos pregunten si estem en contra del carril bici, nostra resposta més contundent és NO, pero sí conforme s’ha plantejat, no podem començar la casa per la taulada com a fet el senyor Grezzi. Prepare vosté Valéncia per a poder aplicar la nostra sagrada piràmide de vida en les ciutats. En la punta d’eixa piràmide, no pot estar més que el peató, despuix les bicicletes i vehículs d’energia no contaminant i aixina anem baixant fins el vehícul que més contaminen. No se si sabrà que en una década han mort en Espanya més de 93.000 persones víctimes de la contaminació atmosfèrica.

  • ¿Qué volem dir en això i com remediar tamany despropòsit? Lo primer, que des de POBLE DEMOCRÀTIC tenim la solució, eficient, saludable i complaent en la nostra societat.

A banda d’una educació preliminar als nostres conciutadans, començant per les escoles, mentres se oferixen ventages fiscals com pot ser, l’eliminació de l’impost de circulació dels vehículs elèctrics o no contaminats, incentivar el vehícul de lloguer elèctric, (Sí, eixe que el senyor Grezzi, no saben perqué, no deixa instaurar en la nostra ciutat, llevant les motocicletes) i cóm a punt fort crear unes infraestructures de parquins dissuasions a les entrades de nostra ciutat, enllaçats en unes llínees de transports urbans, freqüents, respectuosos en el mig ambient i sobre tot de baix cost per a l’usuari.

Una vegada tot això estiga en marcha crear una zona peatonal a l’estil de les grans ciutats europees i uns carrer a on puguen circular vehículs, bicicletes i peatons en un ampli respecte del uns als atres sense menysprear ni a bicicletes ni a peatons.

Miquelo García Maldonado

Candidat a l’alcaldia de Valéncia