El Patronat de la RACV denuncia la discriminacio que patixen les entitats valencianes per triar la Llengua Valenciana

Les entitats més que centenàries com Lo Rat Penat o la mateixa Real Acadèmia de Cultura Valenciana i moltes atres venen patint una discriminació que atenta contra els principis fonamentals d’un estat democràtic: La lliberta d’opinió, de creació i d’expressió per la voluntat ferma d’estes entitats de respectar el principi de Llengua Valenciana, Normes Valencianes.

Alguna cosa més de tres millons centmil euros (3.100.000 €) han rebut en subvencions i ajudes públiques les associacions que dient defenent el valencianisme lo que volen és perseguir l’utopia falaç de la Gran Catalunya: els “països catalans”. Segons publiquen distints mijos de comunicació.

Entitats emmaixquerades de valencianistes, en la seua denominació o en els seus estatuts són regades en ajudes i subvencions directes per les administracions públiques. Diners que procedixen dels Governs Valencià, Català i de l’Estat. Estes ajudes se destinen a aquelles que entre els seus fins, sense cap vergonya, defenen que el Català i la forma barcelonina d’este, és lo que devem de parlar els valencians.
Ya fa temps que no se parla de normatives.

«Se tracta ara senzillament substituir la Llengua Valenciana, per la Catalana»

3.100.000€ que es malbaraten i no van destinats a Mig Ambient ni a Sanitat i a les persones. van a parar a interessos contraris als valencians

A soles en un any estes entitats, associacions, grups d’amics, etc. han rebut eixos més de tres millons centmil euros (3.100.000 €) Diners públics per ad estes entitats que NO promocionen el Valencià. Totes se dediquen a viure de subvencions públiques, com molt be Valéncia News en l’edició del dumenge 4 d’abril ho ha demostrat.

Diners dels Valencians, nostres, que a banda de anar a coses molt més necessàries com fer més sostenible el mig ambient, millorar les condicions de vida de gent en risc d’exclusió social, per nomenar alguns eixemples, es malbaraten per que no responen als interessos econòmics socials i culturals dels valencians, ni respecten lo dispost en el nostre Estatut d’Autonomia. Dit d’atra manera: diners dedicats ad estos “vividors” de les subvencions i ajudes públiques per alimentar un atre “procés”, el de la catalanisació del Regne de Valéncia.

No estem en contra de les subvencions, per principi. Pero subvencionar a grups de persones que defenen uns interessos que no coincidixen, en els generals dels valencians, no pareix que siga molt coherent. També és cert que la coherència és lo que més manca en política.

Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana