Fuset de toll en toll torna a rebre un bascoll

Novament estem assistint a un nou capítul protagonisat per la mediocritat del regidor de Cultura Festiva i President de Junta Central Fallera de Valéncia.

De nou Pere Fuset carrega armes contra el món al que teòricament deuria de defendre; els fallers. Lo que passa és que lo que cada vegada resulta més notable, és precisament tot lo contrari.

Fuset és com un càncer que el tripartit ha colocat al cap de la gestió fallera valentina, pero lo que no saben estos polítics, preocupats al cent per cent en intentar desfer la cultura i les tradicions valencianes, és que els valencians i més concretament els fallers, tenim uns anticossos que reaccionen contra l’intoxicació produïda per personages que a la desesperada conecten el ventilador, intentant que la seua infecció aplegue i contagie al major número possible de valencians, (normalment de be).

Puix be, esta vegada ha provocat l’unió de les forces més representatives del nostre món faller, enviant consignes molt clares i concretes al senyor Fuset o a qualsevol atre que intente destruir esta festa.

No més podia passar això en una novela de ciència ficció en la que te trobes que el roïn, roïníssim de la película va i és ton pare. Ací el roïn, roïníssim és el teu president, el que té que defendre’t davant de qualsevol atac, pero este home no té remei. Acusa a les falles, de misògines, d’anticíviques en el veïnat, de contaminats, intenta prohibir tot allò que vaja a favor de la cultura fallera, radicalisar a l’antifaller o crear enquestes prohibides per a indagar en la vida i intentar adoctrinar als fallers. Pero l’últim ve ara, intentant culpar als fallers de la mala gestió del tripartit en l’ajuntament en quan a neteja dels carrers o dels botellons que se fan en esta ciutat, com si no més estos és donaren en falles. ¿de que va vosté?

La reacció no s’ha fet esperar, llunt de desequilibrar la festa, vosté nos unix, nos unix contra el mal cóm ocorria en el seu homòlec Darth Vader. Nos unirem en la seua sense precedents reprovació, i nos torna a unir esta volta en les cares que representen democràticament als faller, representants tots triats per fallers, no imposts per l’ajuntament com és el seu cas.
Sempre, sempre, sempre politisant les falles per a obtindre rèdit polític i, sempre de toll en toll encenent el ventilador dels excrements intentant afonar les falles, cóm ya ho intentaren abans de governar el la famosa i ya oblidada per alguns “intifalla”.

Ademés totes les seues declaracions donat-li publicitat per a intentar traure benefici propi a on ya li és impossible, degut a la seua desacreditació que vosté i els seu partit, junt als socis de govern han anat llaurant en estos últims quatre anys.

Puix per de tot això des de POBLE DEMOCRÀTIC, volem afegir-nos, fil per randa a les declaracions que ad este efecte han realisat:
L’Interagrupació de Falles de Valéncia, La Federació de Falles d’Especial, La federació de Falles de Primera A, La Federació de Falles en Especial Ingeni i Gràcia i els Delegats de Sector.

Miquelo Garcia Maldonado
Candidat a l’alcaldia de Valéncia