L’Associació Cultural Poble de Benimaclet presenta este divendres el nou llibre “L’Horta de Benimaclet. Alqueries,camins i gents” de Pau Giner

El pròxim divendres 24 de març l’Associació Cultural Poble de Benimaclet presenta un llibre que du per nom “L’Horta de Benimaclet. Alqueries,camins i gents” del qual és autor el mege benimacleter Pau Giner i Bayarri.

Giner, dedica el llibre als «llauradors de Benimaclet, en especial a son yayo Ramon Bayarri, quevaren fer un  verger de l’Horta de Benimaclet”. Coneixedor de l’Horta, a on va passar gran part de la seua infància, ha dedicat tres anys a completar-lo.

Primer llibre dedicat íntegrament d l’Horta de Benimaclet i els seus habitants

Es tracta del primer llibre dedicat, íntegrament, a l’horta de Benimaclet i els seus habitants. Estes persones han segut injustament tractades i oblidades durant molt de temps per banda dels  benimacleters del poble. L’obra busca recuperar la memòria de lo que va ser l’horta de Benimaclet i posar en valor lo que queda d’ella.

Per a la seua realisació, a banda de la consulta de centenars de documents històrics, s’ha contat en la participació de decenes de veïns i veïnes de Benimaclet que varen viure la seua infància en eixa horta. Sense el seu testimoni no haguera segut possible la confecció del mateix.

El llibre conta en 190 pàgines i més de 200 fotografies, la majoria d’elles a color, que l’ilustren. Comença en un estudi introductori històric i social que intenta donar explicació l’actitut negativa de molts benimacleters front a la seua horta. A continuació se fa un repàs dels principals camins que la recorrien repassant totes les alqueries i barraques que la poblaven. Remarcant les famílies que les varen habitar, quan ha segut possible. També se fa un recort a les séquies que regaven els camps de Benimaclet. Per últim se fa una proposta de futur. En els anexos trobem notícies ocorregudes en l’Horta i els censos poblacionals de 1880 i 1920.