Toni Fontelles presenta el llibre «Dotze mesos: refrans vida, cultura» en Denia

En un acte organisat per l’Associacio Cultural Roc Chabàs, el dissabte 30 d’abril va tindre lloc la presentacio en Dénia del llibre Dotze mesos: refrans vida, cultura. De la que es autor Antoni Fontelles i Fontestad. Esta obra es una de les mes recents publicacions de l’Institut d’Estudis Valencians. L’assistencia fon concorreguda i la presentacio, a partir de la tanda de preguntes, es converti en una animada tertulia entre l’autor i el public.

L’acte acabà en la firma d’eixemplats per part de Antoni Fontelles i Fontestad. Periodiste i politolec i que tambe te presencia en les rets socials. En esta presentacio l’Associacio Cultural Roc Chabàs la Marina continua en les seues activitats de l’any 2022, una volta ha passat lo pijor de la pandemia.

Esta associacio valencianista en La Marina te una intensa vida cultural que aporta cultura valenciana en les terres d’Alacant.

El «Institut d’Estudis Valencians» (INEV)

En l’actualitat l’Institut d’Estudis Valencians consta de quatre seccions:

  • Historia i Etnografia.
  • Llenguai Lliteratura.
  • Ciencia, Salut i Desenroll sostenible.
  • Comunicacio i Noves tecnologies.

Aixi mateix, l’Institut se compon de 25 membres de numero, de la figura de membres colaboradors que s’incorporen a les distintes seccions. Tambe de membres corresponents en quantes poblacions s’estime oportu.

Per atra banda es de destacar que l’institucio, segons la seua idiosincrasia, preten conseguir donar resposta a les noves exigencies de la societat moderna sent un organisme dinamic en constant evolucio.

Entre les activitats a realisar per l’Institut d’Estudis Valencians tenen interes prioritari les següents: Cultiu de la Llengua Valenciana per mig del seu estudi, sesions de treball, viages en l’objectiu de coneixer les característiques geográfiques, les costums i tota classe de manifestacions artistiques i folcloriques, seminaris i cursos de divulgacio i conferencies, proyeccions, concursos i actes de caracter analec, publicacions etc.