Mario Vargas Llosa, nou academic d’Honor de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana

La Junta de Govern de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha acordat nomenar com a acèmic d’Honor de la RACV al nobel de lliteratura de 2010 Mario Vargas Llosa.

La Junta General de la Real Acadèmia, a proposta de D. Antonio Marín Lázaro, Vicepresident del Patronat de la Real Institució i en el seu nom, va acceptar dita proposta, donada l’excelència de la mateixa, que es va presentar acompanyada de tots els requisits que exigixen els Estatuts de la Fundació Pública. El currículum del propost com Acadèmic d’honor era exigible, encara que, per supost, haguera segut suficient «Premi Nobel de Lliteratura».

Pero, a més, es va considerar que la seua trayectòria global, coneixedor de l’història i cultura, valenciana, fent-se eco repetides vegades d’una de les principals obres del Primer Sigle d’Or de la Lliteratura Europea; el Tirant Lo Blanch del valencià Joanot Martorell, que va escriure en «lletres d’or» referint-se a Valéncia. «que la Nació d’on yo soc natural», mereixia sense dubte alguna, nomenar-li per unanimitat «Acadèmic d’Honor» de la nostra Real Institució, enriquint el notable llistat que encapçalen, Vicente Blasco Ibáñez, Joaquín Rodrigo Vidré o Julián Ribera i Tarragó, entre uns atres insignes personages.

Un acte que es celebrarà en la Casa de Valéncia en Madrit

L’acte acadèmic de nomenament com Acadèmic d’Honor es realisarà en la Casa de Valéncia, de Madrit, Paseo Pintor Rosales nº 58 el pròxim dia 7 de Juny a les 18:00 hores. Reconeixent també d’esta manera el treball de divulgació de la Cultura Valenciana i dels seus protagonistes fa la Casa de Valéncia en Madrit.