l’Institut d’Estudis Valencians presenta la novela «Uns atres Plans» de Josep Martinez «Tub» en Denia

El proxim Dissabte 29 l’Institut d’Estudis Valencians presenta el llibre «Uns atres plans» de l’autor Josep Martinez «Tub».

La presentacio de l’acte sera en la Penya Valencianista del Carrer Temple Sant Telm 7 de la poblacio de Denia. En una presentacio de llibres més alla del Cap i Casal en esta decissio de portar l’actualitat del valencianisme cultural a les terres del sur, en este cas a Denia. Una localitat a on te raïls profundes l’Associacio Roc Chabàs, en una intensa vida cultural al voltant del valencianisme i de Denia i la figura historica de Roc Chabas.

«Uns atres Plans»

Esta nova publicacio de l’Institut d’Estudis Valencians es una ampla novela que consta de 232 pagines escrites en llengua valenciana.

Va haver un temps en el que per a molts jovens encarar la vida començava una volta acabat el servici militar, ya que durant molts anys era obligatori este servici militar.

En ganes de mampendre el cami cap al seu futur, tractant de fer realitat molts dels seus somis. Joan torna a sa casa, per a inicira una nova etapa de la seua vida.

Sense un proyecte definit per a on començar estos nous proposits, es la vida la que sorpren, com mai haguera imaginat.

Una novela curta que parla de la joventut, a on la diversio se fundix en el madurar a passos de jagant.