El Valencianisme cultural, social i politic aplega més allà del Cap i Casal. Cada volta son més el número d’associacions que promouen la Cultura i llengua Valencianes a lo llarc i ample del nostre territori.

Hui nos volem fixar en l’Associacio Cultural Roc Chabàs de la Marina, en seu en la població de Dénia. Un valencianisme radicat en La Marina que vol propmoure la Cultura i Llengua Valencianes.

L’Associacio Roc Chabàs

L’associació Cultural Roc Chabàs la Marina, és una associació que es constituí com a tal l’any 2018 en el clar objectiu de treballar per la difusió i pel conreu de la llengua i de la cultura valencianes.

En esta finalitat bàsica preten conectar en les inquietuts que mogueren a Roc Chabàs a ser un dels canalisadors del moviment cultural i social del sigle XIX, moviment que ha segut catalogat com el de la Renaixença valenciana. D’ell han pres el nom, i de la seua obra l’eixemple que volem guie la nostra actuació.

Afirmen que els mou, sobre tot, l’ànim de treballar per a conseguir una societat valenciana en la qual puguen cabre tots i que integre les mes diverses sensibilitats. Sempre que aço no implique arribar a perdre els propis signes identitaris. Als que consideren bàsics com a elements definidors de la nostra personalitat.

Una llabor que no pot fer-se d’esquenes al poble valencià, ni sense la seua colaboració. És per això per lo que volen dirigir les seues accions a tots els valencians. En l’intenció de que es sensibilisen de l’importància de prendre consciència clara de lo que com a poble som, per a poder ser protagonistes de la construcció del nostre propi futur.

En definitiva, l’associació cultural Roc Chabàs la Marina, no renuncia a la tradició, a lo que ha fet que el poble valencià haja segut ell mateix a lo llarc de l’història; com tampoc renuncia a construir un present i un futur en el que seguixca, seguim, sent poble.

Activitats de l’Associació

La contribució a l’ambiciosa llabor descrita consistix en l’organisació de tertúlies i debats, l’organisació de conferències, activitats formatives i recreatives. Tambe  la realisació d’una publicació en la missió formativa i informativa.

Editen la revista mensual Renaiximent, en la que tracten de en Llengua Valenciana informar de les seues activitats culturals i promoude el coneiximent de la Rica historia Valenciana.

Número 21 de la Revista Renaiximent

Proximament, estaràn presents en la Fira d’Associacions de Dénia, que es celebrarà el dissabte 2 d’Octubre en el carrer de la Via de Dénia de 10 a 20h. En l’estand de l’associacio contaràn en la presència d’editorials valencianes tals com L’Institut d’Estudis Valencians i tres que editen en llengua valenciana.