L’Associació Cultural Roc Chabàs Dénia, commemora el 214 aniversari del Crit del Palleter

– 214 aniversari del CRIT DEL PALLETER

Carlos IV i Ferrando VII renuncien als seus drets a la corona d’Espanya a favor de José Bonaparte, quan esta notícia aplega a Valéncia provoca manifestacions de protesta entre el poble, llavors Vicente Domenech, un «Palleter», marcha cap al mercat, aplega a la casa on es venia el paper sagellat habilitat pel govern francés i agarrant un plec i trencant-ho diu «Un pobre palleter le declara la guerra a Napoleón. Viva Fernando VII y mueran los traidores».

Al sendemà la plebe rebelant-se, va assaltar i va prendre per les armes la ciutadella, el 25 de maig va ser constituïda la «Junta Suprema de Govern del Regne de Valéncia», la revolució havia triumfat.

Despuix de sometre el Principat de Catalunya, el mariscal Suchet prepara formalment l’atac al Regne de Valéncia. Durant l’ocupació francesa en la ciutat es produïxen canvis, en el solar del Palau Real comencen les obres del Jardí dels Vivers, la Alameda casi desapareguda va ser replantada i es va fer l’actual Glorieta. Com a conseqüència de la derrota dels francesos en Vitòria el 5 de juliol de 1813, Suchet evacua Valéncia i es constituïx un govern provincial presidit pel Marqués de Dos Aigües.

El 16 d’abril entra Ferrando VII en Valéncia on rep les mateixes manifestacions d’alegria que en tots els llocs i el 4 de maig també en Valéncia firma secretament el decret que anula la Constitució de Cadis. El nou arquebisbe Simó López Garcia que es va fer càrrec de la Diòcesis en 1824 va restablir l’Inquisició en el nom de Junta de la Fe i en 1832 es va inaugurar el Teatre Principal.