Ripios i Cudols: Valéncia foradada, afonant al comerç i revolta popular

Ripios i Cudols: Valéncia foradada, afonant al comerç i revolta popular

(El resum de la semana
rimat a la valenciana)

VALÉNCIA FORADADA

Han tancat el Casc Antic
un triplet d’obres urbanes,
per als veins un castic
¡que els ha tornat tarambanes!.

Entre pedres i cudols
la Cotorra i el Pardal,
ofegant-se en tanta pols
¡no piulen, ni be, ni mal!.

Com en tota Ciutat Vella
estan cavant clots profunts,
en llògica s’aconsella
¡porten caixco els transeūnts!.

AFONANT AL COMERÇ

En Reina, Llonja i Mercat
el comerç està que trina,
puix és l’estoc que al remat
¡els portara a la ruina!.

Entrant en una ratera
la clientela és mareja,
i el comerç se desespera
¡ballant sempre en la mes lleja!.

Eixint senyals dels tramvies
en el subsol urbanístic,
pretenen deixar les vies
¡com un atractiu turístic!.

REVOLTA POPULAR

El PP està en bipolar
puix l’eufòria madrilenya,
ací podria acabar
¡en valencians a la grenya!.

Perque pareix ser, paraula
que qui hui en dia propon,
pega una punyà en la taula
¡no en «maza», sino en «Mazon»!.

Que Alacant ordena i mana
perdent força Castelló,
i Valéncia s’encomana
¡a qui passa pel Cantó!.

El blaverot: Ripios i Cudols

 

Otras publicaciones del autor:

Matineo i tardeo, d’arbres i troncs i lim en Compromis…

Grans d’Europa, una de l’alcalde i atra, i atra, i atra…

Els futbolistes, el president a la seua bola i el port mareja a Ribó

Tractors mes que grocs…negres, maixqueretes plajeres i una botiga sex dolça

Divalterra és desmorona, falta de respecte financer i absurdes incrongruencies 

Aclaració, el balcó brut i el trinquet és patrimoni

La Falla de L’Estoreta sempre critica i completa

Jugant a l’amagatall, ¿manifestació muda? i un març brut

¿Drets per als violents?, el PAI PAI aventa poc i el llac està malalt

Money, money, money, de nou atre cibertimo i ni ètica ni estètica

Sorolla i les femelles, Complir anys i LLits, no

Cinesmascope en negre, Del Gel al Foc i Una fira que no roda

Els reis, Peladilla Dolça i Caos de Consorci

Llum Obscura, Vacunes a la carta i Falles Tòrridas

El germà de Puig, una volteta innecessaria i arribà la Filomena

El capo municipal, any nou i els reis (macs i no macs)

Adeu a un any cruel, 28 de decembre, botànic desert i una vice «bocachanclas»

Carril bici, el Palau Musical, Casal Faller i Bon Nadal