Obertures puntuals: Carrers de la Mar i de Carlos Sentí

El carrer de la Mar s’havia edificat seguint el traçat del Camí de la Mar. El primer tram, a l’eixida del Portal de la Mar, que era de traçat rectilíneu, es bifurcà a l’esquerra, en direcció al port migeval i a la dreta al Camí dels Pontarrons.

Des de la redacció del Pla Geomètric de 1867 per Patrici Ferrandis, estava prevista la seua conexió en el port, pero el creiximent de l’arraval marítim en els carrers Sandunga i Fontanella, obstruïa la seua conexió.

Esta es realisarà segons proyecte redactat en 1943, aprofitant que “les cases del carrer de Sandunga i Fontanella que actualment constituïxen el taponament que impedix que esta avinguda desemboque directament en el Passeig del Port, estan totes elles afectades per l’acció directa de la guerra”.

L’eixecució de les obres degué ser immediata, canviant radicalment la perspectiva del carrer, ara en la mar com a fondo, de la mateixa manera que el carrer M. de Campo, en la que en un principi rivalisaria, pero en desplaçar-se el port cap al sur, el carrer va cedir centralitat en favor dels carrers M. de Campo, Colón i Patrici Ferrandis.

De característiques similars és l’intervenció en el carrer de Carlos Sentí. L’edificació del primer tram del carrer de la Mar, sobre el camí homònim, no va tindre en conte la conexió d’este carrer en el sur.

  • En l’urbanisació del carrer Marqués de Campo es proyectaria l’actual carrer de Carlos Sentí, de difícil obertura pel nort, ya que el denominat almagasén de Morand ho impedia.

Carrer de Carlos Sentí (1920-1930), abans de la conexió en el carrer de la Mar (Fondo família Cardona-Far)
Carrer de Carlos Sentí (1920-1930), abans de la conexió en el carrer de la Mar (Fondo família Cardona-Far)

El proyecte de 1935, no eixecutat, justificava la necessitat de la seua obertura: “En elegir el solar per a emplaçar el Mercat d’Abasts entre els carrers de Magallanes i Carlos Sentí, es va vore que encara sent el lloc més adequat de Dénia per a emplaçar este edifici per estar en el centre de la ciutat, la prolongació del carrer de Carlos Sentí fins al de Canalejas era necessària per a la bona circulació en aquella zona i per al bon servici del veïnat”.

El proyecte va deure eixecutar-se en 1950, poc abans o en el moment de la construcció del nou mercat. La seua obertura era necessària per a una millor comunicació del nort de la ciutat en el nou mercat.

Associació Roc Chabàs – Dénia