L’Associacio Cultural Roc Chabàs i Convencio Valenciannista organisen una intensa jornada cultural en Denia

En un acte que s’ha encarregat de l’organisació de Tots els dies 9 en fer un homenage al Pare Esteve Puig (Pare Pere) per l’Associació Cultural Roc Chabàs, el dissabte 14 de maig que tingué lloc a les faldes del Mongó al costat de la caseta que el mateix Pare Pere construir i a on ell es retirava a meditar sempre que tornava a Dénia.

El Pare Enrique Oltra també franciscà mos informa de tot lo corregut del Pare Pere en els anys de vida en el Mongó. Donant tota classe d’explicasions molt be documenta en el que mos explica a tots els presents el motiu de com a obert un procés de beatificació del Pare Pere.

Presentacio de varies publicacions

presentacio de diverses publicacions

En acabar este acte d’homenage del Pare Pere en el Mongó, varen assistir a la presentació de tres llibres:

  • Joan Sancho, president de Convencio Valencianista, ha parlat de XL Aniversari de les Normes d’El Puig, una obra coral en escrits de diversos autors.
  • Juli Moreno ha resenyat L’Himne Valencià. Un himne per a un poble, del qual es autor.
  • Xavier Gimeno ha explicat el contingut del seu llibre, Mosaic castellonenc, Estampes i històries de Castelló.

El vídeo de la presentació, i les interessants preguntes i respostes posteriors, se pot vore en este enllaç

L’acte acabà en la firma d’eixemplars per part dels autor dels llibres de Joan Sancho, Juli Moreno i Xavier Gimeno. En esta presentació l’Associació Cultural Roc Chabàs la Marina continua en les seues activitats de l’any 2022.