Fallix Voro López, vicepresident de Valéncia Unida i destacat referent del valencianisme cultural i polític

Hui, la cultura i la política valencianes recents no poden més que llamentar profundament la pèrdua de Voro López i Verdejo, reconegut filòlec, activiste cultural i polític compromés en la causa del valencianisme, vicepresident de Valéncia Unida i director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. A l’edat de xixanta anys, Voro López ha fallit en Valéncia a conseqüència d’un ictus que patí a mitan del més de giner i, despuix de vàries semanes d’intensa lluita en l’hospital, llamentablement no ha conseguit superar.

Naixcut en una passió innata per la seua terra i la seua cultura, Voro López ha dedicat la seua vida a promoure i defendre el valencianisme en tots els seus àmbits, especialment en la parcela llingüística, a on el seu llegat principal al poble valencià és el Diccionari General de la Llengua Valenciana, l’edició del qual va dirigir des de la Secció de Llengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, obra que arreplega tot el lèxic de la llengua valenciana, en 76.736 paraules, i és també un diccionari etimològic en entrades de llenguages tècnics i especialisats. Llicenciat en Filologia Valenciana i en Llengua Espanyola per l’Universitat de Valéncia, va obtindre el grau de Doctor en Filologia Valenciana en 2002 en una tesis doctoral que va destacar per la seua excelència acadèmica.

Ademés de la seua lluenta carrera acadèmica i lliterària, Voro López es va destacar com un incansable defensor de la llengua i la cultura valencianes. Des de la seua participació en congressos nacionals i internacionals fins a la seua colaboració com a articulista en la prensa valenciana, deixa una chafada imborrable en l’àmbit de la filologia i la divulgació cultural en tota la seua extensa obra lliterària.

El seu compromís en la causa valencianista va transcendir les fronteres acadèmiques per a penetrar en l’àmbit polític, en una primera etapa en Unió Valenciana com a assessor municipal de Cultura en l’Ajuntament de Valéncia (1991 – 1995), i assessor del President de les Corts Vicente González Lizondo (1995 – 1996), i en una segona etapa, més recent, com a cofundador i vicepresident del partit polític Valéncia Unida, Voro López ha desenrollat el seu compromís vital dedicant els seus esforços a defendre i representar a tots els nivells els interessos de la seua terra, la seua cultura, la seua identitat i la seua gent.

El seu llegat perdurarà en el cor d’els qui el vàrem conéixer i hem treballat al seu costat, i en la memòria colectiva recent del Regne de Valéncia. Voro López i Verdejo deixa un gran buit en el panorama cultural i polític valencià. Perdem a un referent de primer nivell i a una excelent persona, pero el seu esperit de lluita i la seua passió per la causa valencianista seguiran inspirant a les generacions venidores.

En estos moments de dolor per a la família de Valéncia Unida, estenem nostres més sinceres condolences a la seua família, amics i sers volguts. La seua partida deixa un buit difícil d’omplir, pero el seu eixemple perdurarà com un far d’esperança per a tots els que compartim la seua visió d’una València orgullosa de sí, pròspera i plena de cultura.