El Patronat de la RACV traduïx a la Llengua Valenciana l’Estatut en la seua reforma del 2006

Des de l’any 2006 el Regne de Valéncia, en nom oficial Comunitat Valenciana, conta en un nou estatut d’autonomia degut a la reforma, per mig de llei orgànica, de l’anterior estatut de 1982. Esta llei orgànica de reforma de l’estatut de 1982 va eixir publicat en el BOE en els idiomes oficials de la nostra comunitat: En Castellà, oficial en tot l’estat i en Valencià, oficial també en el Regne de Valéncia.

La publicació en valencià se va fer d’acort en la normativa “acatalanada” de l’AVL totalment inadequada – segons diuen els científics i investigadors independents en qüestions filològiques – per a l’Idioma Valencià. Aixina que era necessària la traducció de l’Estatut en sa nova redacció, a la Llengua Valenciana.

Traducció a la Llengua Valenciana

Donat està situació El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha traduït al Valencià seguint les normes d’El Puig o de la RACV, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en la redacció que li dona la llei orgànica 1/2006 del 10 d’abril. En este sentit hem respectat el preàmbul d’esta llei, per a continuació mampendre la traducció del text articulat.

La traducció ha segut feta per Xavier Carbonell, secretari d’El Patronat de la RACV i professor d’institut, en l’assessorament i correcció llingüística de Joan Ignaci Serrano, professor de Valencià per Lo Rat Penat i membre colaborador de la secció de llengua valenciana Lluís Fullana de la RACV.

En la voluntat i desig que estiga a disposició de tots els valencians, esta traducció se ha “penjat” en la web d’El Patronat en la qual és possible baixar-se’n el text, imprimir-ho, etc. En fi, estar a disposició lliurement de qualsevol usuari del món que consulte la nostra web.

Una web del patronat a on accedir a prou continguts con traductor, diccionaris i atres ferramentes

En la web se pot colaborar en El Patronat de la RACV i accedir als diccionaris, també al traductor Castellà – Valencià i trobar artículs i documents d’interés. Esta publicació s’emmarca dins del 40 aniversari de les Normes d’El Puig o de la RACV i és la nostra contribució a les celebracions del 9 d’octubre d’enguany.