El patronat de la RACV anuncia la nova versió del seu traductor en la novetat de traducció del Valencià a Castellà

El patronat de la RACV anuncia la nova versió del seu traductor en la novetat de traducció del Valencià a Castellà

– Se tracta de la versió nova del traductor que ya venia funcionant des de Castellà a Valencià.

– Ara se incorpora la capacitat de traducció des de la Llengua Valenciana al Castellà.

– A més aumenta la capacitat de traducció fins a les 5000 paraules a la vegada. Este proyecte està ya en procés d’implantació.

El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que ya implantà en son dia el traductor “on line” disponible en www.llenguavalenciana.com, en la facultat de traducció del Castellà al Valencià, amplia este traductor en la traducció al contrari. Del Valencià al Castellà o Espanyol.

El Patronat de la RACV amplia d’esta manera la colaboració en la RACV oferint pròximament esta ferramenta en la pàgina web de la secció de llengua de la Real Institució i en la pròpia d’El Patronat i en mijos digitals.

És cert que l’actual traductor es pensà com una ferramenta per a facilitar la correcta escritura en Llengua Valenciana. Que junt el Diccionari General i la Nova Gramàtica, totes estes ferramentes en llínia, faciliten a l’usuari del Valencià la seua correcció llingüística.

Esta nova ferramenta per l’Idioma Valencià se convertix realment en un traductor en llínia. No soles esta nova ferramenta te la capacitat de traduir, a més en certes paraules te dona alternativa, per a que l’usuari puga triar la que millor s’ajuste a la seua necessitat. I ademés te el «Corrector» incorporat directament, mostra els distints significats que pot tindre la paraula traduïda per a que l’usuari puga triar la que millor s’acopla al sentit que desija donar a la frase.

La nova ferramenta, ara en versió “beta” se pot trobar en la direcció http://traductor.llenguavalenciana.com/alternatives.php

El Patronat convida als usuaris d’esta nova ferramenta a que l’utilisen, i mos informen de tots els erros que puguen haver-ne aixina com sugerències que tinguen a be comunicar al Patronat en www.patronatracv.org o al correu electrònic patronat.racv@gmail.com