¡Inaudit!. En l’ultima assamblea de Presidents de Falla de Junta Central Fallera i en el punt de precs i preguntes, dos presidentes han interpelat a Carlos Enrique Galiana en dos temes molt concrets.
El President de la Falla Conserva despuix d’agrair el comunicat de recolzament a la candidata de Portal de Valldigna, digue que eixa mateixa celeritat va faltar a l’hora de condenar certes actituds que van contra l’essència fallera. Una essència que cada volta se veu mes presionada en la vertent de crítica, sátira, gràcia, ect en alusió a les improcedents declaracions d»un ignorant polític, el Diputat Baldovía, del propi partit que el regidor Galiana.
La segona intervenció del president de Corregeria, anaren en la mateixa direcció, afegint els episodis de violència urbana que patiren algunes comissions i senyalant directament al alcalde i al consistori de no eixir en defensa del colectiu que no es respectat con se mereix.
Ddos intervencions rotundes i contundents que reclamaven una clara explicació per part de presidència. (Per cert, les dos amplament ovacionades pels assistents).
I ací ve lo mes insólit. ¿Quina va ser la resposta de Galiana?. !Puix la callada!. No fon capaç, o no volgue, contestar a cap, en una clara mostra de despreci als presidents. Replica a les que vol i l’interessen, de les que li posen en un compromis (mai millor dit) passa olimpicament.
¿A cas no tenía arguments per a rebatre?. ¿O ineptitut del regidor? que ve a ser lo mateix. En tot cas, censurable i vergonyós.