Ferran Gil – Si o si

Ferran Gil – si o si

Començe a pensar que allò de plantar i cremar falles si o si, s’ha convertit en un desig delirant d’un gremi afectat i quatre fallers ilusos en l’esperança de poder patejar la ciutat fruint, admirant i criticant a parts iguals, eixes obres d’art efimeres i urbanes (terme molt actual i progre), que una realitat per ad este 2021.

Cal preguntar-se si la majoria de fallers (en el cas supremacia de festers) aceptarien per a enguany unes falles de plantar i cremar, algun passacarrer, alguna paella i una retocada ofrena, pero sense carpes, ni verbenes, ni barra lliure i demés acrivitats de pura diversió, puix no hi ha que enganyar-se, quan és probable estem abocats a tindre que variar i revertir el festeig, retrocedint varies decades en lo que se referix a la diurnitat de les falles, en detriment de les activitats lúdiques nocturnes, al menys a curt-mig terme, lo que dubte siga aprobat per un número significant de censats en les comissions.

NO o NO. En la banda contraria està el no o no, postura que manté l’Administració en general i les autoritats de Sanitat en particular que ni empatisen en els postulats de la festa, ni mostren la més mínima sensibilitat en el món faller, sabedors de que este colectiu no els provocarà cap conseqūència negativa en la seua gestió al ser sense dubte el sector social manco reivindicatiu i que és fa poc de respectar, sempre mansuet, obedient i sumís, que a canvi rep el despreci, ninguneig i la ignorància de les forçes vives guvernamentals discriminant a u de cada huit ciutadans del Cap i Casal, sense contar una cantitat que se duplica amplament si contem a les poblacions que celebren falles a lo llarc i ample de la Comunitat.

Per lo tant, el si o el no per a res depén de les persones o entitats associacions que mouen i fan possible el cotarro festiu, que recordem movilisa i provoca un impacte econòmic a un nivell de unes sifres a l’alcanç de poques empreses, a banda de la faceta vertebradora, associacionista, tradicional i solidaria. Si està a expenses de polítics i partits que no estan per la llabor, davant la contrastada prudència, responsabilitat i trellat mostrada per la colectivitat fallera.

Falta vore si ya estaran pensant alguna excusa alternativa en cas de que se produixca la vacunació del tant cacarejat 70 per cent del «rebaño» (sempre me ha fet gràcia per la similitut de la paraula en els borregos) per a continuar en la seua actitut negacionista.

I entre mig nos queda la tercera via, la del ni si, ni no, sino tot lo contrari. La postura combinada entre el no  de la voluntat política institucional i el si de la pasivitat fallera.

¿Triem?

L´Estoreta