Ingressa en la RACV l’escritor guanyador del Planeta de 2018 Santiago Posteguillo i Gómez com a Acadèmic d’Honor

El pròxim dijous 12 de Giner ingressarà en la Real Academia de Cultura Valenciana coma  Acadèmic d’Honor Santiago Posteguillo i Gómez.

L’acte serà en el Consulat de Mar de la Llonja de Mercaders de Valéncia a les 18h de la vesprada.

Llarga trayectòria que avala la seua incorporació a la RACV

Va ser, durant varis anys, director de la sèu, en esta última casa d’estudis, de el Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades. Té en el seu haver més de setanta publicacions acadèmiques. Des d’artículs d’investigació fins a monografies i diccionaris especialisats.

Escritor especialisat en l’antiga Roma

Colabora en el diari Les Províncies, i demostra, en el premi del Gremi de Llibrers i la candidatura de la CLAU (Associació Valenciana d’Escritors i Crítics Lliteraris), que és un dels grans fabuladors a nivell internacional de la Antiga Roma. L’escritor valencià, que ha conseguit que mils de persones s’interessen per esta etapa històrica, s’ha convertit en un referent per als llectors.

La seua primera novela, Africanus: el fill del cònsul, va aparéixer en 2006 i en ella va començar la trilogia Africanus, sobre Escipión l’Africà, general romà que va véncer a Aníbal en la batalla de Zama.

La segona part, Les legions malaïdes, fon publicada en 2008 i a l’any següent va aparéixer el tercer de la série, La traïció de Roma. Convertit en supervendes, en 2009 es varen reeditar les tres noveles.

En 2010 comença una nova trilogia, esta volta entorn a Marco Ulpio Trajano:

  • La primera entrega, Els assessins de l’emperador, escrita en un viu pols narratiu, trasllada al llector a la Roma imperial dels césares, en la seua posterior decadència i l’ascens al tro del primer emperador romà d’orige hispà.
  • A esta li seguix Circ Màxim, apareguda el 29 d’agost de 2013; Trajano, sent ya emperador, deu enfrontar-se a un montó de problemes: batalles, conspiracions, corrupció, acusacions falses o complicacions amoroses, en acontenyiments com la conquista de la Dàcia o la construcció del pont més llarc del món antic.
  • El 24 de febrer de 2016, va llançar el desenllaç de la trilogia, La legió perduda , abans d’afrontar el seu tercer llibre de curiositats sobre la lliteratura universal, publicat en 2017 en el títul de El sèptim círcul de l’infern.

La tercera saga lliterària al voltant de l’Imperi Romà

La seua tercera saga d’ambientació romana es va adinsar en la figura de l’emperatriu Julia Domna, en la primera part de la qual, Yo, Julia, l’autor va guanyar el Premi Planeta 2018.​ En 2020 va publicar el desenllaç en I Julia va reptar als deus.

Sobre la seua escritura, ha dit: «La meua carrera professional és essencialment acadèmica, en l’universitat, pero des de sempre he tingut interés per escriure. De fet, Africanus, el fill del cònsul no és la primera novela que he escrit, sino la tercera, és dir, la tercera que he terminat per complet. Les dos anteriors no es varen publicar i, tornant la vista arrere, potser siga millor aixina».

Confessa Posteguillo que va començar escrivint novela negra i que quan estudiava en la Universitat de Valéncia escrivia poesia. «Escriure poesia és sempre útil perque et fa polir la teua escritura, ampliar el vocabulari, dominar una miqueta més el decorregut de les paraules. No era un bon poeta, pero allò em va servir»

Posteguillo valora enormement la distinció dels llibrers. Afirma que està molt agraït, i que per la seua banda intentarà seguir colaborant en ells fent tantes presentacions i firmes en els seus establiments com li siga materialment possible.

Va nàixer  en Puçol, en la Comunitat Valenciana,  l’orige de la qual es remonta a l’época romana, sent considerat un punt estratègic donada la seua localisació entre el Mediterràneu i les montanyes, i actualment residix en Valéncia.