El dissabte 18 de Maig, L’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma,va fer entrega a la Comunitat de Peixcadors de El Palmar la medalla del seu 650 aniversari

El dissabte 18 de Maig, en un Capítul Extraordinari, L’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, encarregat de la custodia i escolta de la Real Senyera, va fer entrega a la Comunitat de Peixcadors de El Palmar la medalla del seu 650 aniversari. L’acte va tindre lloc en el saló de sorteigs de redolins en la sede de la Comunitat de Peixcadors de El Palmar.

D’esta manera s’ha establit una important cooperació entre les dos institucions valencianes més que centenaries.

El professor En Miguel Jover va resumir de manera brillant l’història de la Comunitat de Peixcadors de El Palmar, recalcant la seua vinculació a peixca com activitat cultural, de protecció del mig ambient i econòmic en el llac de l’Albufera des de fa ya 800 anys. Aixina mateix va expondre de manera molt encertada la preocupant situació actual de l’Albufera.

El Jurat de la Comunitat de Peixcadors, En José Caballer, va reivindicar el reconeiximent en l’Estatut d’Autonomia de les dos institucions, en més de 650 anys d’antiguetat, junt al Tribunal de les Aigües, per part de la Generalitat Valenciana. L’alcaldesa pédanea d’El Palmar, Na Gemma Estevens, va destacar la llabor en defensa de la cultura valenciana per part d’abdós institucions.

L’acte va ser tancat per el Lloctinent General del Centenar de la Ploma, En Bernardo Celda. Com a colofó, se va cantar a capela, en la gran veu del magnífic tenor En Miguel Bou, l’himne de la Comunitat Valenciana.