Naix la Plataforma Vinatea per salvar l’Estatuta de l’insigne valencià defensor de l’autogovern valencià

Davant del proyecte de reforma de la plaça de l’Ajuntament que no contempla que es mantinga en el seu lloc l’estatua que en el seu dia es dedicà a l’insigne Vinatea, important personalitat de l’historia del Poble Valencià, un grup d’entitats del teixit sociocultural valencià ha constituit la Plataforma Salvem a Vinatea en l’objectiu de que dita estatua es mantinga en el lloc preeminent que ara ocupa, i que mereix.

¿Qui forma esta Plataforma?

La Plataforma SALVEM a VINATEA la conformen a dia de hui:

 • Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma.
 • Associacio Cultural Reinaixença Valencianista.
 • l’Associacio Cultural de les Comarques de l’Antic Regne de Valéncia.
 • Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana.
 • Associacio Cultural Roc Chabàs La Marina.
 • L’Associacio Cultural Alboayal – Albal.
 • Associacio Cultural de Mestres i Llicenciats del Regne de Valencia.
 • L’Associació Cultural l’Horta de Valéncia.
 • Club de Opinión y de Estudios Históricos Jaime I.
 • Associacio Convencio Valencianista.
 • L’Associacio Rogle Cultural Lluïs Fullana – Alacant.
 • F.I.Ll.A. – Front per les Identitats de les Llengües Amenaçades.
 • Grup Cultural Ilicità R.V. “Tonico Sansano Mora” d’Elig.
 • Associacio Cultural Lletres de Batalla de La Safor
 • L’Associació Cultural Cardona Vives – Castelló.
 • Institut d’Estudis Valencians.
 • Associació Cultural “Poble de Benimaclet”.
 • Cultura Valenciana.
 • Edicions Mosseguello.
 • Foment de les Lletres Valencianes.
 • Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – AELLVA.
 • Patronat RACV.
 • Associació Cultural Casal Bernat i Baldoví.
 • Colectiu Fullana de Professors d’Universitat i Doctors.
 • Associacio Cultural Grup d’Accio Valencianista.
 • Asociación Inventores de España.
 • Camino de San Leandro.
 • Cultura i Tradicions Maniseres.
 • Colectiu Valldaura.
 • Colectiu Fullana de Professors Universitaris i Doctors.
 • Associación Valencia Cultural-Vía Augusta y Camino de San Vicente Mártir.
 • Entitat Cultural Valenciana « El Piló » de Burjassot.
 • Associacio Colectiu Corona LGTBI.
 • Asociación de Mujeres Juristas.
 • Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Consejo Asesor de la UNESCO.

Manifest de la Plataforma

En un mon cada volta mes globalisat, a on internet i la forma d’interactuar a través de les rets socials han obert el camp del coneiximent a noves cultures que nos enriquixen socialment, es de vital importancia no deixar de costat la verdadera historia dels pobles. La que dona eixe sentit de pertinença que perdura en l’ideari colectiu i que, passe el temps que passe, sempre permaneixerà com a pratimoni comu de la societat.

La memoria historica servix per a que lo succeït en el passat siga una experiencia que ajude a deprendre.

Els pobles construixen i fonamenten el present i el futur a partir dels referents historics propis. En el cas del Poble Valencià, per eixemple, va unit el fet de Vinatea als conceptes d’integritat territorial i de determinats valors. Com son el no tolerar ser subjugats o el de la valentia d’estar disposts a donar la vida (tant per part dels ciutadans com dels jurats), enfrontant-se al mateix rei. Evitant aixina que es pervertixca la llei i es desmembre el Regne.

En aquells moments dificils, el Poble Valencià, gracies a que tingue plena consciencia com a tal, no s’entregà als caprichos d’una reina que a punt estigue d’acabar en el Regne de Valencia i la seua integritat dins de la Corona d’Arago.

Els pobles que perden i no mantenen la seua memoria historica, acaben perdent tambe les seues senyes d’identitat, lo qual incidix directament en una manca d’arrelament i d’amor propi que inhibix la defensa dels propis interessos.

Historicament s’ha personalisat en Vinatea un fet colectiu del poble valencià unit i dispost a lluitar fins a entregar la vida per la pervivencia de la seua entitat i identitat com a poble.

Actualment es innegable la falta que fa eixa memoria del fet de Vinatea i dels valors que representa, que tan vius es han de mantindre’s en estos moments actuals que nos toca viure en els que, si ya fa 40 anys que hem recuperat l’autogovern no nomes seguim patint una finançacio molt injusta, mes encara, nos toca lliurar una gran lluita juridica per a poder recuperar lo que ningu hauria d’haver-nos negat mai: la capacitat llegislativa en materia de Dret Civil.

El fet de Vinatea, contrariament a lo que alguns senyalen per a bandejar-lo, no es exclusiu del valencianisme, sino que es de tots els valencians, i representa noblement a tot el poble a través de la pervivencia i el compliment de l’ordenament juridic otorgat i pactat, respectat monarca darrere de monarca davant les Corts Valencianes.

Els monuments historics fonamentalment servixen per a ajudar a conservar la memoria historica d’un personage, d’un fet, d’una fita social, civica, cientifica o cultural i traslladar un mensage a les generacions presents i futures; per este motiu s’ha de preservar el monument a Vinatea en la plaça principal del Cap i Casal.

Es per tot lo anterior per lo que entusiasticament fem una crida i demanem al poble valencià conseguir el maxim numero possible d’adhesions, quantes mes i mes representatives millor, tant de particulars com d’entitats civiques i culturals, publicacions i corporacions de la nostra terra, en un acte de patriotisme que mai sera suficient.

Valencia, Cap i Casal a 17 de novembre de 2022

Concentracio del dumenge

Este mateix dumenge la prestigiosa Associacio de Jusristes Valencians ha convocat davant mateixa de l’estatua que Ribó i Sandra Gomez volen llevar una concentracio en memoria de la seua figura i reivindicant l’espai de la figura en la principal plaça del Cap i Casal com a Priemr Jurat de la Ciutat.

La Plataforma dona respall a esta concentracio i advertix que acodirà demanant als seus socis que acodixquen per a salvar la memoria de l’autogovern valencià que uns falsos valencianistes volen acabar. Com dia cer erudit, els fascistes del futur s’autodenominaràn antifascistes a sí mateixa. Puix be, ara els falsos valencianistes s’autodenominen com a tals, pero acabant en les Senyes d’Identitat del Poble Valencià. Borrant la nostra historia i practicant un genocidi cultural consentit per tots nosatres. ¿Fins a quant?.