L’associacio cultural Roc Chabàs La Marina vol fer public el seu soport a l’associacio de juristes valencians

L’associacio cultural Roc Chabàs La Marina vol fer public el seu soport a l’associacio de juristes valencians en el seu empenyorament de conseguir recuperar el dret civil valencià.
Creem que es nostre deure i el de tota la societat valenciana recolzar i seguir treballant fins conseguir este dret que se mos nega des de fa mes de 40 anys i que atres autonomies si han recuperat.
En este dret civil tindriem la possibilitat de crear lleis modernes en dret familiar o successori, proteccio de les persones en discapacitat o lleis que afecten tambe a l’explotacio empresarial i agraria.
No volem ser ciutadans de segona,tampoc ser mes que atres, solament volem lo que mos pertanye, uns drets que ya estaven prevists en l’estatut d’autonomia de 1982 i que se mos neguen des de fa 40 anys.