El Patronat de la RACV denuncia la falta de sensibilitat de l’Ajuntament de Valencia cap al seu patrimoni històric edificat

Les continues denuncies de associacions que velen pel respecte i conservació del patrimoni edificat com “Círculo del Patrimonio” revelen una increible falta de sensibilitat de la corporació municipal per estos edificis, com la Llonja de la Seda, patrimoni de l’Humanitat.

Alguna cosa més que un simple manteniment se mereixen estos edificis. La majoria d’ells han segut víctimes d’actes vandàlics, produïts per persones maleducades i en falta de civisme.
La falta de vigilància és evident que fa més fàcil actuacions vandàliques. Per ad este ajuntament, pareix que estos atentats al patrimoni, casi sempre de nit, i en algunes ocasions durant festes o “botellons” no van en ell, confonent l’incivisme en la llibertat.
Torres de Serrans i de Quart, la mateixa Llonja, palaus municipals com el de Cervelló, Museu de la Ciutat o l’Almodí. Tots ells BIC i de propietat municipal, d’una o atra manera han segut les víctimes.

Recentment, segons les notícies de prensa, estos monuments declarats BICs han seguts dotats de càmares de vigilància i gravació durant 24 hores. Cosa per la qual felicitem a l’autoritat que ha pres eixa decisió. Evidentment aplega molt tart. Pero ya estan colocades.
El problema és de tal envergadura que la autoritat municipal al colocar eixes càmares deu d’informar als ciutadans que existix la gravació i que poder eixercir certs drets. Estos cartells estan normalisats, són de color groc i criden l’atenció. Fins ara correcte.
A l’ajuntament se li ha ocorregut ficar estos cartells en les fronteres dels edificis declarats Be d’Interés Cultura. Lo que és una transgressió a la llei valenciana de patrimoni cultural, recollida en l’apartat que transcrivim:

38.e) Queda prohibida la colocació de ròtuls i cartells publicitaris, conduccions aparents i elements impropis en els espais etnològics, jardins històrics i en les fronteres i cobertes dels monuments. Aixina com de tots aquells elements que menyscaben o impedixquen la seua adequada apreciació o contemplació.

Atra operació “brillant” de l’ajuntament de Valéncia. Faena de matalafer, fer i desfer. Multitut d’eixemples: plaça de Bruixes, de l’ajuntament, carrer Colon… Per una que encerten s’equivoquen en cent. Podien haver adoptat atre tipo de solucions, com tòtems en l’entrada o en els cantons, solució que no perjudica a la frontera i molt manco a la fàbrica o revestiment de les fronteres.
S’han instalat càmares per un cost total de 406.994’93.- Euros. Si estos diners són eficaços, estan ben empleats. Esperem de la professionalitat dels responsables de la vigilància i confiem en ells la policia dels nostre patrimoni monumental.

Patronat de la RACV
Real Academia de Cultura Valenciana
Text escrit en Llengua Valenciana en Normes d’El Puig.