La Real Academia de Cultura Valenciana presenta en la Llonja a un Blasco Ibañez desconegut en el centenari del seu homenage pel Centre de Cultura Valenciana

La Real Academia de Cultura Valenciana ha celebrat en la Llonja de la Seda, una de les seues seus com a RACV la presentacio del llibre d’homenage a Vicent Blasco Ibañez en el centenari que va fer el Centre de Cultura Valenciana fa cent anys a l’ilustre escritor valencià.

Vora un centenar de persones han acodit a la presentacio d’esta obra que arreplega l’homenage de Blasco Ibañez de ara fa cent anys i atres articuls al voltant de la figura de Blasco Ibañez que nos aporten a un noveliste desconegut per a la majoria de persones.

Ha començat l¡acte el decà de la RACV, Josep Lluis Manglano De Mas, llegint l’homenage que va fer en son dia a Blasco Ibañez el Centre de Cultura Valenciana, que va donar pas a l’actual Real Academia de Cultura Valenciana. Les propies paraules de l’insigne escritor. Que és el inici del llibre resum que edita ara la RACV.

Diferents visions més desconegudes del noveliste i insigne Blasco Ibañez

Despuix han descrit diverses publicacions al voltant de la propia figura de l’escritor, la seua epoca americana, la traduccio de els seues noveles a atres idiomes com l’angles i el frances.

Esta publicacio descriu diverses visions al voltant de la figura del noveliste universal, especialment descriu la seua epoca americana. Parlant del seus exits editorials.

Tambe es descriu a un Blasco Ibañez com a editor, una visio desconeguda i empresarial de l’escriptor, i la difusio de l’ideari republicà, que durant el franquisme quedà ignorat i apartat.

Blasco Ibañez, en el seu pensament i accio politica, en els principis ideologics de la revolucio francesa, lluita per la societat laica i per la republica. Blasco Ibañez va ser president regional del partir republicà federal primer i despuix del republicà fusionista en la que sigué diputat en les Corts Valencianes. Mes tart es mostra un Blasco Ibañez com a  protector dels ideals de la democracia i despuix com a impulsor de la democracia i lluita contra la dictadura franquista.

Blasco Ibañez i la Llengua Valenciana

La majoria del treball de Blasco Ibañez va ser en llengua castellana per a una major difusio. Es fa una aproximacio al comportament idiomatic de l’escritor, un escrutini de les obres produïdes en Llengua Valenciana a lo llarc de sa vida. Unes 20 publicacions casi desconegudes en valencià. Atres obres del novelistes tambe s’han traduït a la Llengua Valenciana.

Finalment, arreplega articuls al voltant de la mort de l’insigne noveliste i de la seua enemistat en Valle Inclán, i les dificulttats dels lliterats, dos tipologies distintes d’escritors. Explicant la problematica de Blasco Ibañez en la anomenada com generacio del 98.

La fundacio d’Estudis de Blasco Ibañez ha intervingut, com tambe atres entitats i associacions que arrepleguen el blasquisme en l’actualitat.

Josep Lluis Manglano De Mas, com a Decà de la RACV, ha finalisat fent un discurs de defensa de la cultura valenciana, de les persones valencianes i de lo nostre.