La RACV inaugura en la seua seu la Fireta de Nadal del Llibre en Llengua Valenciana

El Patronat de la Real Academia de Cultura Valenciana organisa este any de nou la Fira de Nadal del llibre valencià.

La fira que es celebra en la entrada de la RACV, es una exposicio de la produccicio bibliografica que la RACV. Al voltant de la  Historia, llengua, Filologia, Lliteratura, Economia, Arqueologia i Ciencia.

S’inaugura este dilluns i te com a horari de dilluns a divendres de 8:00 del mati fins a les 14h. del migdia. En la seu de la RACV en el Carrer de les Avellanes, 26, del Cap i Casal del Regne.

EL LLIBRE: Un regal.  Vicent Ramon Calatayud

És el més delicat. Amic que sempre oferix i mut espera, sense desmai i en pacència, mai exigència. Mestre del silenci productiu. Còmpliç en les soletats. Raig de llum en la foscor, és l’estímul del curiós. Llagrimal de nostàlgia, vector de sana alegria, impagable companyia… Font de saber i remei de l’assedegat de cultura. Testimoni de tot viure i receptàcul de qui vol escriure, per a fer Lliteratura. Llibre/lliure.

Sent un compendi tan dens, en regal de tants valors ¿quí troba regal millor?

Sospesant totes estes coses, en vore cóm els Nadals i Reis motiven a la generositat del regal, l’intercanvi de sorpreses i emocions; el pensar en els demés i alegrar-se pels que en nosatres pensaren; cóm no presentar el llibre, quintaessència del regal i concretar un bon modo d’obsequiar. Aixina naixqué “La fireta de Nadal, per regal d’un llibre” en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Tenint per base tota la Lliteratura actual en l’inequívoca Llengua Valenciana, amén de Diccionaris, Gramàtica, Flexió Verbal, com els discursos d’ingrés; o els Anals, publicació indexada d’àmbit mundial. També la minoritària lletra o les publicacions testimonials, que no circulen per l’àmbit comercial. Igualment les novetats en castellà que nos arriben de distintes editores.

Enguany, són tantes les accions, costums i tradicions que deixem en guaret, per imperatiu del virus i la prudència social, que tampoc hem preparat esta exposició i celebració. Això no vol dir que els Acadèmics, escritors, estudiosos, historiadors… creant Lliteratura, com les institucions, les editores etc., hagen deixat de sembrar en paper, aguardant ocasió de fer efectiva la collita. Aixina, recomanant-lo, el regal de llibres pot i deu circular més que mai. Ya que unes atres aproximacions familiars i socials estan vetades. En l’oberta biblioteca de la RACV poden trobar-se.