Naix una iniciativa de traduccio de llibres per a jovens i chiquets de grans obres de lliteratura jovenil traduits a la Llengua Valenciana.

Epub.Val es una iniciativa que recopila cada vegada mes cantitat de tituls interessants per a chiquets i jovens en Llengua Valenciana. Arreplega lliteratura infantil, de comics coneguts, de Marvel i inclus de noveles jovenils d’Agatha Christie.

Son vora un centenar de titulacions. Tambe inclou al personage valencià Pumby i inclus llibres al voltant de la Cultura Valenciana o de parages naturals com l’Albufera. Tambe atres disciplines en lo que vol ser un aparador per a difondre la Llengua Valenciana en Normes d’El Puig.

Mes informacio aci. Enllaç al seu blog

Ultims llibres ofertats per esta iniciativa

Roverandom de J.R.R, Tolkien

En 1925, Michael, un dels fills de J.R.R. Tolkien, pergue en la plaja el seu volgut gosset de joguet mentres estaven de vacacions. Per a consolar-lo son pare inventà una història sobre un gos real que un mac transforma en un gos de joguet. Rover, el gos, tambe conegut com Roverandom, és enviat a la lluna pel Mac de l’arena, i quan no troba lo que busca en el costat obscur de la lluna, ho mana al fondo de la mar a que continue buscant. Este relat encantador, poblat per un terrible drago i una vella i sabia ballena, pel rei de la mar i l’Home de la Lluna, era molt apreciat en la família de Tolkien.

Asterix i Cleopatra: la major aventura mai dibuixada

Cleopatra confia tan dificil missio a Numerobis, un emergent arquitecte vanguardiste: si este triumfa en el desafiu, la reina li cobrirà d’or. Si fracassa, li tirarà als famolencs cocodrils reals. … Envejosos, el malvat Paletabis, l’arquitecte oficial de Cleopatra, decidix venjar-se a tota costa.

El Sirmarillion

El Silmarillion és el cos central dels texts narratius de J.R.R. Tolkien, una obra que no pogué publicar en vida perque creixqué junt en ell. Tolkien començà a escriure-la molt ans que El Hobbit, obra concebuda com a història independent, pero que fon part de lo que ell cridava un «tema que copia i es ramifica», i del que emergí El Senyor dels Anells.

El Silmarillion conta l’història de la Primera Edat, l’antic drama del que parlen els personages de El Senyor dels Anells, i en els acontenyiments dels quals alguns d’ells prengueren part, com Elrond i Galadriel.

Els tres Silmarils eren gemes creades per Fëanor, el més dotat dels Elfs, i contenien la Llum dels Dos Arbres de Valinor ans que els Arbres mateixos foren destruïts per Morgoth, el primer Senyor Obscur. Des de llavors l’immaculada Llum de Valinor vixqué només en els Silmarils, pero Morgoth s’apoderà d’ells, i els engastà en la seua corona, guardada en la fortalea impenetrable d’Angband en el nort de la Terra Mija.

L’Increible Hulk

Més de huitanta pàgines a tot color del nostre superhéroe favorit.
L’increible Hulk és un dels personages més emblemàtics i definitoris dels còmics de superhéroes.
Creat per Stan Lee i Jack Kirby per a Marvel Comics en els anys xixanta, este ser de doble i complexa personalitat s’ha convertit en un dels més populars de l’història dels còmics.
L’història de Hulk comença quan un eminent científic, el Dr. Bruce Banner, rep accidentalment una descàrrega de rajos gamma quan intenta salvar a un adolescent, Rick Jones, d’un dels seus experiments. Encara que inicialment el Dr. Banner pareix haver eixit ilés, pronte descobrix que els efectes de la radiació poden canviar radicalment el seu cos. Quan Banner s’encoleriça sofrix una estranya transformació… ¡I d’un cos normal sorgix un jagant vert en una força extraordinària!
Com en la novela de Robert L. Stevenson, l’estrany cas de Dr. Jeckil i Mr. Hyde, Bruce Banner se convertix en un ser de doble personalitat. Com Banner és un home cultivat i de gran inteligència, Hulk és un ser primitiu, salvage, que es mou pels seus instints i que és capaç de tot en la seua extraordinària força.

El misterios cas de Styles d’Agatha Christie

Essex, Anglaterra. En la mansió Styles, la millonària Emily Inglethorp és trobada morta en el seu llit, aparentment víctima d’un atac cardíac. Les portes del quarto estaven tancades per dins i tot indica una mort natural. Pero el mege de la família alça una sospita: assessinat per enverinament.