El Mercat Municipal de Dénia

– En abril de 1935 s’aprova en sessió extraordinària del ple de l’ajuntament el proyecte del mercat.

L’alcalde, Agustí Montón, va expondre la seua estranyea davant la campanya que es feya en contra seua, per part dels regidors de determinat sector polític que no havien assistit a la sessió. El proyecte consistia en dos naus altes en forma de creu, en una sala central i una atra nau avall que rodejara l’edifici, l’emplaçament era un solar de 2918 metros quadrats, propietat de José Morand Merle i Carlos Sentí.

Tenia 84 metros de frontera en el carrer Magallanes i 42 metros en el carrer Carlos Sentí, en una altura de 24 metros i una superfície coberta de 1891 metros quadrats.

La comissió de facenda de l’ajuntament va emetre un informe favorable del proyecte del mercat, a on es feya constància que es tractava d’una obra en la qual es conseguiria una millora urbana extraordinària, que sanejaria un núcleu de la població que pel seu emplaçament en el centre de la ciutat, reclamava urgentment una cuidadosa higienisació, i proponia un presupost extraordinari per a la construcció de dit mercat.

Hi havia una forta oposició al proyecte del mercat per part d’alguns sectors socials de la ciutat, per això el 7 d’agost de 1935 en sessió extraordinària es tracta sobre un escrit del vicepresident de l’Unió Comercial i Industrial, Francisco Pastor, a on protestava pel préstam extraordinari com fòrmula financera.

En l’escrit dia que el préstam a 50 anys, seria catastròfic per a tots els veïns de la població, i que seria ruïnós per als interessos del poble, ya que acceptar un préstam de 45.000 duros, del com es tornarien en els 50 anys 160.000 perjudicaria molt al contribuent. Es pregava que l’acort pres per l’ajuntament quedara suspés. L’ajuntament contesta dient que no podia considerar-se ruïnós per a un ajuntament com el de Dénia en un presupost ordinari de més de 500.000 pessetes, el pago d’unes anualitats de 15.000 pessetes.

L’alcalde Agustí Montón també contesta en un full explicatiu que dia: “A l’opinió, davant la campanya que constantment s’està fent, contra la construcció del mercat d’abasts, sembrant la confusió en l’opinió sensata del poble. La fòrmula financera en principi concertada en el Banc de Crèdit Local d’Espanya, creat en la finalitat d’impulsar i facilitar el progrés de les corporacions locals, no és caprichosa, obedix a una llegal operació de crèdit.

¿És necessària o no la construcció del nou mercat? L’actual ajuntament, interpretant com a necessari la construcció de dit mercat, complix en el deure “tot per i per a Dénia”.

¿Que resulta gravós per a l’erari municipal la contractació del mencionat préstam a llarc determini? Desgraciadament el fruit que hui arreplega Dénia de passades actuacions es manifesta en estes tres paraules:

Descrèdit, abandó i burla. Resumint bancarrota, ¿perseguixen finalitat electorals, en la seua campanya derrotista, els directius de l’antiga política d’esta ciutat, que infantilment van a la caça de firmes?

Una volta acabat engrandirà a Dénia, serà el seu punt d’arrancada per a reivindicar-la i no la portarà a la bancarrota, podent-se batejar en esta inscripció: “Este Mercado de abastos, que empezó a construirse el 1 de noviembre de 1935 y se terminó el 31 de mayo de 1936, fue adjudicado en subasta pública ante notario, con todos los requisitos legales al mejor postor. Trabajo, Salud y República para todos. Agustín Montón”.

El Banc de Crèdit Local d’Espanya va acordar concedir a l’ajuntament una ampliació del crèdit fins a 225.000 pessetes, destinades a la construcció del mercat, en un interés del 6,40 % anual en 50 anys.

Finalment esta obra es va començar a construir en 1952 i es va acabar en 1955.

Roc Chabàs Associació