Histories del Mercat: La Paca ,verdures i productes frescos de l’horta

El Mercat Central de Valencia es historia, i l’historia la composen la seua gent, les seues vivencies, les seus parades, les seues vivencies. Tot es historia viva del Cap i Casal.

Historia de l’edifici del propi Mercat

Des de que este mercat es montava cada dia en parades en lo carrer davant de la Llonja de Mercaders, molt ha plogut en el Cap i Casal. El Mercat ya va sorgir en la Valencia arap als voltants de la mesquita principal.

Ya en temps de Jaume I es reflectia el privilegi de l’espai del mercat semanal en caracter de fira, en el sigle XIII. La cantitat de densitat demografica, unida a la riquea, va extendre el mercat. En 1838, en plena desamortisacio l’Ajuntament del Cap i Casal rebuja destinar el claustre gotic del Convent  de «Les malaenes» a peixcateria del Mercat, i a la fi es va enderrocar i se crea l Plaça del Mercat Nou. Un espai baix porches que fon inaugurat en 1839.

Pero la cantitat de gent que congrega cada dia i la necessitat de mes espai fa als Jurats de la Ciutat donada la presio de la burguesia va fer als Jurats ordenar la construccio d’un mercat cobert. El 24 d’Octubre de 1910, el rei Alfons XIII en una piqueta d’argent va donar els primers colpets al mur de la casa numero 24 del Mercat. S’iniciava el proces de construccio del nou Mercat.

Interior de la Cupula principal del Mercat Central de Valencia

Este edifici de cupules de ferro, cristall i ceramica valenciana es u dels millors eixemples del modernisme valencià. Va ser inaugurat el 23 de Giner de 1928. La cupula mes gran està coronada per la Cotorra del mercat i alcança els 30 metres d’alt i l’atra en un peix es la de la peixcateria.

Paca la fruitera, la venedora mes antiga del Mercat

Atenent com cada dia als clients en una sonrisa d’orella a orella

Paca va naixer en un basquet, o aixo diu ella, quan sa mare en 48 anys la va tindre, sent criada per sa germana de 21 anyets. Ella s’ha criat entre fruites i verdures i el puesto va passar de sa mare a sa germana i despuix a d’ella.

Ven productes de la terra, perque diu que n’hi ha que potenciar lo nostre, per aixo a soles te productes de l’horta en la seua majoria, i en manco cantitat d’atres localisacions arreu d’Espanya.

Paca diu que està i estarà, perque el jornal se’l te que guanyar cada dia. No li dona per a una jubilacio els diners, i ella diu que està molt agust en el Mercat. Recorda que la majoria de parades han passat de pares a fills. Ademes de que en el Mercat es pot trobar productes per a tot tipo de boljaques.

Paca arreglant i cuidant del genero

L’ajuntament vol afonar el Mercat Central de Valencia

La calitat i la proximitat es lo que caracterisa al Mercat. Pero es queixa de que l’Ajuntament sempre ha donat l’esquena al gran Mercat de Valencia. «Han passat regidors per l’ajuntament, que a casi tots he conegut, i a l’actual yo li dic que es done una volta i conega el mercat, que no el coneix«.

Igual que es queixa de que les politiques dels ultims anys estàn afonant al mercat Central. «L’italià vol afonar-nos. Nos lleva els autobusos de l’EMT i qualsevol dia nos fa un carril bici dins del Mercat«.

Demana comprensio per a les mes de 500 families que viuen directament del Mercat. Que per sort ha resisitit a tot tipo d’alcaldes, els que l’han volgut i els que l’han odiat.

Text escrit en llengua Valencia en Normes del Puig

Tal i com han volgut el redactor i Paca la Fruitera