Carta oberta del Partit Gent de Dénia, a la regidora del PSOE-PSPV Sra. Ripoll sobre el Pla General

– Carta oberta del Partit Gent de Dénia, a la regidora del PSOE-PSPV Sra. Ripoll sobre el Pla General

Estimada Sra. Ripoll,

Seguint Vd. la doctrina del seu partit davant qualsevol crítica, etiqueten a l’adversari polític en total frivolitat, com algú caduc i despreciable, sense cap fonament ni raonament. És la seua manera d’agradar als seus simpatisants, d’ahí la demagògia. S’apoderen de la veritat absoluta i de l’espai ideològic com els únics capaços de defendre el progrés, la tolerància, la transparència i el ben fer. Els demés son tots de la “vieja guardia”, o siga, uns faches retrògrats.

Li’l diem des d’un grup polític en el que caben tots els pensaments i tendències. Persones d’esquerra, de dreta, de centre, nacionalistes o regionalistes. I li sorprendria saber en quals d’elles s’observa major amplitut de mires i tolerància.

Nosatres no sé si som “viejos”, pero sí lo suficientment majors i sensats per a complir en la nostra obligació de fer “guardia” sobre la seua gestió i especialment sobre les desgràcies del Pla General que han guisat en la seua cuina.

En 2015, davant un pla general consensuat també per Vds. es va deixar sobre la taula, incomplint en el seu compromís preelectoral de modificar unes poques cosetes, per a acabar tirant-ho al fem. Un pla que també tenia un creiximent mínim. Que no apallissava en proteccions injustificades el sol rural, deixant als propietaris de tota la vida sense viabilitat per a mantindre les seues propietats en condicions.

Que no tenia calificacions fosques d’última hora com ha tingut est.

Des de llavors i fins ara, més de sèt anys han passat de complexa tramitació, feltre documental, parcheo urbanístic, arbitrarietat classificadora, obscurantisme, i com no, presuntes deficiències acumulatives que no auguren temps millors. L’aprovació del pla definitiu que vostés nos duen a exposició pública incomplix la LOTUP, en concret l’artícul 54.8, per no haver segut publicada en el DOGV la DATE (Declaració ambiental i Territorial Estratègica) abans d’esta versió final.

A major abundament, es tracta d’una DATE provisional i una atra complementària de la provisional, esta requerix caràcter aprovatori i no condicionant d’un pla que seguix sense dispondre d’informes sectorials favorables, en l’agreujant de que, varen perdre l’oportunitat de presentar noves versions preliminars per la caducitat que tantes voltes varen negar, la caducitat del document de referència. I hui, lo que exponen al públic és una suposta versió final, pero que no pot ser més que una nova versió preliminar per incomplir en la preceptiva publicació de la DATE. Tot açò ya li l’advertim en els plens de febrer i juny de 2022, pero vostés varen seguir avant en el seu rodell, important-los ben poc la responsabilitat de tals defectes de forma, i ara novament, insistixen en el seu error.

Ho estan posant Vds. “a huevos” per a que este Pla es quede en els tribunals, perque ni la mateixa Conselleria s’atrevix d’aprovar una DATE definitiva ni tan sequiera a publicar la provisional.

Aixina que, no es vanaglorie d’haver fet un gran treball estos sèt anys. Ningú dubta que haja treballat, pero no és un pla consensuat per tots. És un pla fet des de l’arrogància de la majoria absoluta, sense tindre en conte les opinions dels demés i plagat d’errors de procediment.

Gent de Dénia
Comité eixecutiu.