Jornada de «Dret Civil Valencià i Societat» organisada per la Real Academia de Cultura Valenciana

L’assunció per part de la Comunitat Valenciana de la competència sobre dret civil foral valencià ha segut qüestionada pel Tribunal Constitucional. D»acort en una interpretació, a lo manco, estricta i massa rigorosa de la Constitució Espanyola de 1978. La qual especifica (mes o menys) que aquells drets forals se poden actualisar allà en els territoris a on existixquen.

Segons tots el juristes, despuix de l’aprovació de la Constitució Espanyola quedaren derogats aquells decrets i normes que s’opongueren ad ella. Per lo que interpretem que el Decret de Nova Planta quedà derogat i substituït per la Constitució Espanyola. I per lo tant Els Furs Valencians, en lo relatiu al Dret Civil quedaren recuperats. És puix, faena de la Generalitat Valenciana actualisar-los i fer-los útils. Com se va fer en el regim matrimonial, unions de fet, custodia compartida i atres. Qüestionats pels governs del PP i PSOE que interpongueren recurs d’inconstitucionalitat soles per motius partidistes, han dut a l’incongruent situació de hui en dia.

Jornada en la Real Academia de Cultura Valenciana

Esta jornada se desenrollarà per la vesprada del dia 26, sent a les 18:30h. La presentació de dita jornada com hem dit en el Saló d’Actes de la RACV en el carrer de les Avellanes 26.

A continuació mampendrà la pròpia taula a on intervindrà Òscar Rueda Pitarque, Patró de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i Acadèmic de número de la mateixa, junt al prestigiós Luis Miguel Romero Villafranca exdecà del ICAV i Acadèmic de número de la RACV. Acompanyats per Ramón Chirivella Vila, president de l’associació de Juristes Valencians. Sent moderada la taula pel Acadèmic de la RACV, i catedràtic D. José Bonet Navarro. La Entrada lliure fins a completar aforament. Colaboren en esta jornada Associació de Juristes Valencians, Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, Comunitat de Regants del Rollet d’Aldaya.

Articul escrit en Llengua Valenciana en Normes d’El Puig