El IEC impon la «normativa unitaria del catala» fruit del consens en l’Academia Valenciana de la Llengua

L’Instituts d’Estudis catalans (IEC) publica la «normativa unitaria per als territoris de llengua catalana». Esta normativa entrà en vigor el passat 1 de juliol, despuix d’un periode de carencia de quatre anys des de que es publicà per esta institucio catalana.

L’ AVL va suscriure est acort en 2020 de «normativa unitaria»

L’acord de la normativa es va celebrar el passat 2016 i va ser ratificada esta normativa. L’any 2020 l’Academia Valenciana de la Llengua, la Universitat de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Catalans van subscriure l’acort de treballar per una normativa unitaria.

La politica acedemia valenciana va suscriure esta «normativa unitaria» en quatre vots en contra dels 21 academics nomenats pels politics. Un acort en el que el seu president ex-valencianiste va fiçar prou esforços per tal d’arribar a un consens en l ‘IEC. Est acort ratificava la colaboracio entre l’IEC i l’AVL.

Reformulacio en chicotets canvis d’esta normativa unitaria en colaboracio en l’AVL

Esta normativa ha sigut reformulada i s’han incorporat dos modificcions en un treball conjunt entre l’IEC i la AVL. Esta reformulacio s’ha dut a terme en la Comissio d’Estandardisacio, presidida per Vicent Pitarch. Les modificacions s’han acordat en la Comissio Tecnica d’Assessorament Llingüístic de la Universitat de les Illes Balears i l’Academia Valenciana de la Llengua.

Esta comissio va portar dos qüestions a discussio i valoracio, acceptades previament per la Seccio Filologica de l’IEC. Sent estes modificacions els noms de les lletres i una simplificació de la norma del guionet.

Esta normativa ya s’utilisa per la Generalitat de Catalunya i els mijos de comunicacio catalans. Pero tambe s’han sumat algunes conselleries de la Generalitat Valenciana i tots els mijos valencians .cat de tall independentista i catalanista.

Una fulla de ruta que s’acomplix

Esta es una peça mes de la fulla de ruta traçada, en la que moltes institucions valencianes, ni seguixen la normativa de l’AVL que ells mateixa crearen. Tal i com afirmen destacats membres de l’IEC, esta «Academia» es creà fruït d’una decissio politica. Recordém que estos academics son anometants pels politics i cobren uns abultats sous de l’erari public valencià.