Estos son els guanyadors dels Premis Anuals de la Federacio de Pilota Valenciana 2019

Tots els anys al Dia de la Pilota la Federacio premia i reconeix publicament a tots aquells que han destacat o treballat de valent pel nostre deport. Esta vegada el lliurament serà hui dimecres al Saoó de Cristall de l’Ajuntament de Valencia al voltant de les 20:00 i despuix de la presentacio oficial dels actes d’enguany.

Enguany els guanyadors dels Premis Anuals de la FEDPIVAL son 10 entre pilotaris/es professionals i amateurs, institucions, clubs i escoles de pilota,… tots ells mereixedors del reconeixement de tot el món del nostre deport. Son els següents:

Premis Anuals de la Federacio de Pilota Valenciana 2019

 • Millor Jugador Raspall Professional

Alfonso Moltó

Este rest de Bacheta ha aconseguit enguany el seu 4t individual de raspall professional. A més, al seu palmarés també conta en una Lliga Professional i també 2 Copes President de la Diputació de Valencia. Definintse en el seu potent i complet joc com a un referent del raspall dels últims anys.

 • Millor Jugador Jove de Raspall

Seve Martinez

Este jove miger de Vilanova de Castello ha destacat l’últim any per haver guanyat la Lliga professional de Raspall i en poc temps configurarse com un dels millors jugadors en la seua posicio.

 • Millor Jugador d’Escala i Corda

Felix Peñarubia

Este vetera jugador de Denia és un dels migers en major palmaras de l’escala i corda. Tricampeo de la Lliga Professional, l’última guanyada esta temporada. Ademes, d’una Copa Diputacio.

 • Millor Jugador Jove d’Escala i Corda

Lluís de la Vega

El jove d’Almussafes ha demostrat que l’experiencia no ho es tot per ser un campeo. A l’ultima Lliga Professional d’Escala i Corda, acompanyat de dos figures com son l’anterior premiat, Felix, i Nacho de Beniparrell han aconseguit desbancar a un dels grans referents de l’alt en esta final, sent tambe el campeo de la lliga d’esta modalitat.

 • Millor Jugadora

Victoria Diez

Guanyadora de l’Europeu sub-19 este mateix estiu a Portugal, ademes en edicions anteriors tambe va aconseguir els ors com a sub-17 i sub-15. Guanyadora de la Lliga Bankia d’Elit de Raspall Femeni. Campeona de l’Individual sub-18 de Tecnificacio de 2018, Campeona de l’Edicom de Galocha 2018, Subcampeona de El Corte Inglés de Galocha i 3a de l’Individual, en este palmares esta jove jugadora de Valencia és tot un referent per a la pilota en femeni.

 • Premi a la Trajectòria Deportiva

Jº Antonio Montesa

Naixque en El Puig i es va criar prop del fronta, ya que els seus pares vivien  a prop.

Va començar a jugar de la mà de Miguel Royo en El Puig, de seguida va passar a jugar en la vaqueta en Massamagrell.

Montesa del Puig ha segut un jugador reconegut i volgut alla on anava. Al seu palmares conta en 4 individuals de fronto, 4 autonomics de fronto parelles i ademes ha segut finalista a 4 campeonats de galocha.

Jugà per ultima volta el Trofeu Diputacio de Valencia en Pere Roc III.

Al 2015 en Bugarra sofri un accident jugant al fronto, la seua afeccio ocular no li va permetre jugar al nivell que ens tenia acostumats.

 • Premi a la Promocio Deportiva

Ajuntament de Massalfassar

Este Ajuntament de l’Horta Nort sempre a recolzat el nostre deport, tant a nivell local com a totes les iniciatives que engrandixen i promouen la pilota valenciana. Conta en unes instalacions uniques en trinquet, carrer i fronto valencià les quals cuida i mante per a goig de tots els pilotaris.

Ha sigut i es seu dels cursos d’entrenadors, seu de les trobades finals de Pilota a l’Escola, de fases finals dels JECV, seu tambe de Tecnificacio i CESPIVA d’escala i corda. Per tot eixe esforç per cuidar la pilota es mereix este reconeixement i agraïment

 • Premi Paco Cabanes a la Promocio

 1. CPV Muchamel

Este Club de l’alacantí va començar en un sol equip a la Lliga de Llargues l’any 2010, jugant hui  en dia a la primera categoria i en equips representants a Palma i Percha tambe. Per ser un referent de la recuperacio de la pilota se li dona este premi per eixe reconeixement al treball ben fet

 1. Escola de Pilota Amics de La Ribera

Esta escola ha reunit a jugadors i alumnes de pobles com Algemesí, Carlet, Carcaixent i Guadassuar, dinamisant de nou la pilota a esta comarca on pobles que abans eren referents i durant els ultims anys no passaven pel seu millor moment com a deportistes.

 • Premi a la Llavor de Promocio als Mijos de Comunicacio

À Punt

En les retransmissions de les finals de professionals i autonomics de les diverses modalitats, en  programes de televisio i radio especefics del nostre deport i incloent la pilota com una matèria transversal a tota la seua graella.

Els encarregats de lliurar els premis seran Pilar Bernabé, regidora dd deports de l’Ajuntament de Valencia; Andrés Marcos, diputat de deports; Josep Miquel Moya, director general de deports; Jose Daniel Sanjuan, president de la FPV i alguns vicepresidents de la Federacio.

Estos són els guanyadors dels Premis Anuals de la Federació de Pilota Valenciana 2019
Estos són els guanyadors dels Premis Anuals de la Federació de Pilota Valenciana 2019

Estos son los ganadores de los Premios Anuales de la Federación de Pelota Valenciana 2019

Todos los años en el Día de la Pilota la Federación premia y reconoce públicamente a todos aquellos que han destacado o trabajado duro por nuestro deporte. Esta vez la entrega será mañana miércoles en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia alrededor de las 20:00 y después de la presentación oficial de los actos de este año. Además los jugadores profesionales ganadores firmarán autógrafos para todos aquellos que lo desean. Este año los ganadores de los Premios Anuales de la FEDPIVAL son 10 entre pelotaris / as profesionales y amateurs, instituciones, clubes y escuelas de pelota, … todos ellos merecedores del reconocimiento de todo el mundo de nuestro deporte. Son los siguientes:

 • Mejor Jugador Raspall Profesional

Alfonso Moltó

Este resto de Bacheta ha conseguido este año su 4º individual de cepillo profesional. Además, a su palmarés también cuenta con una Liga Profesional y también 2 Copas Presidente de la Diputación de Valencia. Definiéndose con su potente y completo juego como un referente del cepillo de los últimos años.

 • Mejor Jugador Joven de Raspall

Seve Martinez

Este joven medianero de Villanueva de Castellón ha destacado el último año por haber ganado la Liga profesional de Cepillo y en poco tiempo configurarse como uno de los mejores jugadores en su posición.

 • Mejor Jugador de Escala i Corda

Felix Peñarubia

Este veterano jugador de Dénia es uno de los medianeros con mayor palmarés de la escala i corda. Tricampeón de la Liga Profesional, la última ganada en esta temporada. Además, de una Copa Diputación.

 • Mejor Jugador Joven de Escala i Corda

Luis de la Vega

El joven  de Almussafes ha demostrado que la experiencia no lo es todo para ser un campeón. En la última Liga Profesional de Escala i corda, acompañado de dos figuras como son el anterior premiado, Félix, y Nacho de Beniparrell han conseguido desbancar a uno de los grandes referentes del alto en esta final, siendo también el campeón de la liga de esta modalidad.

 • Mejor Jugadora

Victoria Diez

Ganadora del Europeo sub-19 este mismo verano en Portugal, además en ediciones anteriores también consiguió los oros como sub-17 y sub-15. Ganadora de la Liga Bankia de Elite de Cepillo Femenino. Campeona del Individual sub-18 de Tecnificación de 2018, Campeona del Edicom de Galocha 2018, Subcampeona de El Corte Inglés de Galocha y 3ª del Individual, con este palmarés esta joven jugadora de Valencia es todo un referente para el balón en femenino.

 • Premio a la Trayectoria Deportiva

Jº Antonio Montesa

Nació en El Puig y se crió cerca del frontón, ya que sus padres vivían cerca.

Comenzó a jugar de la mano de Miguel Royo en El Puig, enseguida pasó a jugar con la vaquilla en Massamagrell.

Montesa de El Puig ha sido un jugador reconocido y querido allí donde iba. A su palmarés cuenta con 4 individuales de frontón, 4 autonómicos de frontón parejas y además ha sido finalista en 4 campeonatos de galocha.

Jugó por última vez el Trofeo Diputación de Valencia con Pedro Roque III.

2015 en Bugarra sufrió un accidente jugando al frontón, su afección ocular no le permitió jugar al nivel que nos tenía acostumbrados.

 • Premio a la Promoción Deportiva

Ayuntamiento de Massalfassar

Este Ayuntamiento de la Huerta Norte siempre a apoyado nuestro deporte, tanto a nivel local como a todas las iniciativas que agrandan y promueven la pelota valenciana. Con unas instalaciones únicas con trinquete, calle y frontón valenciano las que cuida y mantiene para gozo de todos los pelotaris. Además ha sido y es sede de los cursos de entrenadores, sede de los encuentros finales de Pelota en la Escuela, de fases finales de los JECV, sede también de Tecnificación y CESPIVA de escala y corda. Por todo ese esfuerzo para cuidar el balón se merece este reconocimiento y agradecimiento

 • Premio Paco Cabanes en la Promoción

 1. CPV Muchamel

Este Club del alicantino comenzó con un solo equipo en la Liga de Largas el año 2010, jugando hoy día en la primera categoría y con equipos representantes en Palma y Pértiga también. Para ser un referente de la recuperación del balón en las comarcas del sur se le da este premio por ese reconocimiento al trabajo bien hecho

 1. Escuela de Pelota Amigos de La Ribera

Esta escuela ha reunido a jugadores y alumnos de pueblos como Algemesí, Carlet, Carcaixent y Guadassuar, dinamizando de nuevo el balón a esta comarca donde pueblos que antes eran referentes y durante los últimos años no pasaban por su mejor momento como deportistas.

 • Premio a la Labor de Promoción a los Medios de Comunicación

À Punt Media

Con las retransmisiones de las finales de profesionales y autonómicos de las diversas modalidades, con programas de televisión y radio específicos de nuestro deporte e incluyendo el balón como una materia transversal a toda su parrilla.

Los encargados de entregar los premios serán Pilar Bernabé, concejala de deportes del Ayuntamiento de Valencia; Andrés Marcos, diputado de deportes; Josep Miquel Moya, director general de deportes; Jose Daniel Sanjuan, presidente de la FPV y algunos vicepresidentes de la Federación.

Estos són los ganadores de los premios anuales de la Federación de Pilota Valenciana 2019
Estos són los ganadores de los premios anuales de la Federación de Pilota Valenciana 2019