La RACV celebrarà els primers dies d’Octubre l’apertura de l’any acadèmic i de l’Escola Superior d’Estudis Valencians

La Real Academia de Cultura Valenciana farà el proxim 3 d’Octubre l’apertura del curs d’este nou any acadèmic.
L’acte d’apertura del curs de l’Escola Superior d’Estudis Valencians (ESEV) serà presidit per l’Excm. Sr. Decà de la Real Institució, el, Prof. Dr. José Luis Manglano de Mas. Un acte que tindrà lloc el pròxim dilluns 3 d’octubre a les 12 h en el Saló d’Actes de la RACV.
El discurs inaugural serà pronunciat per l’Acadèmic Numerari Prof. Dr. Luis Miguel Romero Villafranca.
Se donarà igualment la benvenguda i es realisarà la presentació del nou Director de la ESEV i Acadèmic Corresponent per Casinos, Prof. Salvador Murgui.
Aixina mateixa, se farà entrega dels títuls d’Acadèmics Corresponents a En José. J. Llácer Bueno per Pego, a Na Mª Concepción Sirvent Bernabeu per Alacant i a Na Luisa Silla Criado per Bunyol.

Apertura del Curs de la RACV

L’apertura del Curs Acadèmic 2022-2023 de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana tindrà lloc un día despuix. Serà en la Llonja de la Seda de Valéncia el pròxim dimarts 4 d’octubre de 2022 a les 18 h.
El discurs d’apertura serà realisat pel Decà de la RACV, Excm. Sr. Prof. Dr. José Luis Manglano de Mas.
A continuació, se durà a terme la llectura de la Memòria d’Activitats de la RACV durant el curs 2021-2022 per l’Acadèmic Secretari Prof. Dr. José Aparicio Pérez.
El discurs inaugural tractarà sobre el gran marí i matemàtic valencià Jorge Juan i Santacilia. Serà pronunciat per l’Excm. Sr. i Acadèmic d’Honor de la RACV En Francisco González de Posada, a qui se li entregarà el Diploma d’Acadèmic d’Honor i se li impondrà la medalla corresponent.