El Grup d’Accio Valencianista convoca el concurs de Llibret Faller Premi de Valenciania per a les Falles

El Grup d’Accio Valencianista convoca el concurs de Llibert Faller Premi de Valencianía per a les Falles

La finalitat d’est concurs, es premiar la valenciania de les Falles, aixina que la poesia que se presente ha d’exalçar qualsevol dels aspectes de la cultura, la llengua o l’historia del Regne de Valencia.

Bases del concurs

El premi se regularà segons les següents bases:

1.- En el premi podran participar totes les falles del Regne que ho desigen.

2.- Al premi no es presentarà el Llibret sancer, sino soles la poesia feta per a una de les escenes de la falla, que pot ser de la major o de l’infantil.

3.- Es indispensable que la poesia presentada, estiga escrita en valencià segons les Normes d’El Puig.

4.- El Jurat valorarà primordialment lo dit en l’encapçalament d’estes bases, es dir, que la poesia exalce qualsevol dels aspectes de la cultura, la llengua o l’historia, del Regne de Valencia, podent quedar desert el premi si aixina ho creu convenient el Jurat.

5.- La poesia pot presentar-se en qualsevol metrica i en qualsevol rima.

6.- El determini de presentacio finalisa el 10 de març.

7.- Hi haura solament un premi, que consistirà en un estandart entregat a la falla, acompanyat d’un pergami que sera entregat al poeta faller.

8.- El Premi sera entregat a la falla guanyadora quan ho consideren oportu.

9.- La participacio en este premi, supon l’acceptacio de tot el contingut d’estes bases. Per a qualsevol supost no arreplegat en estes bases, sempre prevaldra lo que diga el Jurat.

10.- L’escena guanyadora sera publicada en la web del GAV i total o parcialment en la revista SOM, segons la seua extensio.