A la fi s’ha pres la decisió en JCF, i en la majoria de Juntes Locals, de que no hi hauran falles en 2020

A la fi s’ha pres la decisió en JCF, i en la majoria de Juntes Locals, de que no hi hauran falles en 2020

Finalisant aixina este eixercici i deixant-les i escomençant l’eixercici 2021. Tot en base a la pandèmia de la Covid-19 que estem patint i en moltes pressions de les autoritats sanitàries a l’hora d’apremiar a prendre decisions definitives.

Una decisió que, a dia de hui, deixa moltes qüestions i caps que lligar, quedant oberta a múltiples negociacions.

Nostra entitat vol solidarisar-se en tots els colectius afectats, puix ben cert és que entorn de la festa de les Falles són molts sectors afectats per esta situació, molts llocs de treball que poden vore’s mes o manco amenaçats, des de les pròpies comissions falleres als artistes fallers, pirotècnics, indumentaristes, joyers, músics, guionistes, poetes, imprentes, floristes… i un llarc etcétera.

Pero situant-nos en el centre genuí de la festa és a les comissions falleres i als artistes fallers als que volem animar-los de forma molt especial i convidar-los a raonar i buscar solucions adequades per ad estos dos colectius que son vitals per al futur de les Falles, no a soles en 2021, sino també en tots els anys següents. Eixa posta en comú que tant s’ha demanat i tant s’ha tirat de menys.

D’alguna forma és menester estudiar-se cóm gestionar lo del Patrimoni Immaterial de l’Humanitat per a que tinga una utilitat real en la supervivència de les Falles, implicant a les institucions, municipals, autonòmiques, estatals i inclús internacionals.

I tot açò sense oblidar l’efecte de la crisis financera que en tota seguritat se nos ve damunt, afectant a la pròpia economia dels fallers  censats, que esperem no minven massa, adequant les economies de cada comissió.

Tenim la confiança en el bon fer, creativitat i la germanor del món faller per a resoldre adequadament esta situació inèdita en les FALLES i ad eixa forma fallera de ser nos acollim.