¿Quan tindrem un transport urbà digne ?

Ya fa quatre anys que aplegà a l’ajuntament de la nostra ciutat el tripartit. Pareixia que anaven a canviar moltes coses, tant en matèria de salubritat ciutadana, com en movilitat urbana, abdós qüestions íntimament relacionades. Per a que se produïra este esperat canvi decidiren posar al cap davant d’este menester al regidor Giuseppe Grezzi.

¡Quin erro! A no ser, clar està, que siga tot una confabulació judeu-masònica per a deteriorar la convivència i l’estabilitat social en la nostra ciutat. Fora bromes, ya que el tema no les mereixen, quin desastre de llegislatura a nivell del transport urbà, “entre atres moltes coses”.
En primer lloc, nos intenta vendre la burra de que ha millorat la flota d’autobusos urbans de la nostra ciutat i, lo que hi ha que aclarir-li ad este senyor que són coses ben distintes, millorar i aumentar. ¿L’ha aumentat? sí, ¿l’ha millorat? no, pero més allà de tot això des de POBLE DEMOCRÀTIC, anem a aclarir-li que vol dir millorar.

Millorar és comprar autobusos racionalment i dic això no mirant a un futur, dic això mirant a un present. Vosté sr. Grezzi sembla que viu ancorat en els anys noranta, quan la conducció de vehículs elèctrics era més un tema de ciència ficció que de la realitat actual de l’época.
Vosté no pot gastar-se els diners dels valencians comprant 76 nous autobusos dels quals dos només són elèctrics. Tal volta no sàpia que mor més gent per culpa de la contaminació urbana, la qual ha fet que creixca exponencialment gràcies a la seua grandiloqüent idea d’omplir-nos de carrils-bici sense control, ni estudi previ, que per accidents de tràfic.

Pero sobre tot, millorar el transport urbà és tindre una empresa sostenible, que no es queden els vehícul en les cocheres per no tindre conductors, hi ha que preocupar-se per l’eficiència del transport en quant a la puntualitat del pas per les parades, ¿sap per qué? Perque això és el principal problema dels usuaris del transport públic. En l’any 2018 l’EMT acumulava un retràs en les seues llínies en el 44% dels trayectes (segons estudis de la mateixa empresa EMT). Cantitat que havia aumentat respecte a l’any anterior i este respecte a l’anterior.

Hui en 2019 continua aumentant el percentage dels retarts, en cada volta en més llínies. Les queixes que nos arriben fins a POBLE DEMOCRÀTIC, cada volta són més freqüents, aumentant també sobre la neteja dels vehículs i una saturació de públic que complica sériament el poder viajar, sobre tot de les persones en més edat, que són un percentage molt important dels usuaris.

Nos deixa bona faena per a arreglar lo que vosté no ha sabut fer i ha empijorat notablement, pero li dic una cosa, ho farem, perque nosatres si que creem en esta terra i en la seua gent, perque nosatres si que som d’este Poble i volem nostra ciutat.

Miquelo García Maldonado
Candidat a l’alcaldia de Valéncia per Poble Democràtic