La mentira ecològica de Compromís

La mentira ecològica de Compromís

Quatre anys despuix, i més de quatre millons d’euros invertits, Valéncia seguix sent una de les capitals líders en contaminació llumínica en Europa.

La contaminació llumínica seria un dels cavalls de batalla del grup Compromís front a l’administració del Partit Popular en la ciutat de Valéncia. Un problema evident que venia de llunt i de la qual cosa curiosament es vanagloriaven obertament des de les files populars quan parlaven de que Valéncia es vea des del mateix espai, sense medir lo que la realitat d’este balafiament suponia.

En 2009, un estudi titulat Contaminació llumínica en Espanya del departament d’Astrofísica i Ciències de l’Atmòsfera de l’Universitat Complutense de Madrit, va concloure que Espanya era el primer país de l’Unió Europea en major consum mig per fanal, sent Valéncia, la ciutat que més balafiava en Espanya.

En decembre de 2012 professors de quatre departaments de l’Universitat de Valéncia han elaborat un informe en la finalitat d’advertir de la contaminació llumínica generada per l’allumenat públic de leds blancs. Els experts destaquen que este nou tipo d’allumenament, que implica estalvi energètic, incorporat a alguns municipis valencians, incrementa la polució per llum i genera efectes nocius sobre la biodiversitat, la salut humana i l’observació astronòmica. (1)

Des de Compromís consideraven en abril de 2016 “que per a allumenar una ciutat no cal fer-la visible des de l’espai, ni és necessari poder llegir un llibre en mig del carrer a les dos de la matinada”

En maig de 2018 l’alcalde de Valéncia, Joan Ribó, trea pit indicant que fins ara Valéncia era coneguda com una de les grans capitals de la contaminació llumínica i en el segon Pla d’Intervenció en l’Allumenat Públic que suponia l’intervenció en 8.098 lluminàries, en un aforro de fins al 85% en energia i d’un milló d’euros a l’any en el cost de la llum, es revertia esta situació i els excessos d’allumenament existents en determinades zones.

A penes uns mesos despuix, en setembre de 2018 la situació no semblava haver-se solucionat. Fernando Jáuregui, astrofísic del Planetari de Pamplona i membre de la Ret Espanyola d’Estudis sobre la Contaminació llumínica, informava en detalls de la diferència entre els leds blancs d’ones blaves és molt més contaminant que els colors càlits en un artícul titulat “Valéncia sofrix la major contaminació llumínica d’Espanya, que està al cap d’Europa”(2)

A pesar del seu continu discurs ecològic per part del tripartit i en particular de la coalició Compromís, la realitat és que quatre anys despuix, i més de quatre millons d’euros invertits, Valéncia seguix sent una de les capitals líders en contaminació llumínica en Europa. (3)

A este nova evidència tenim un atre fet objectiu, que Valéncia s’ha destacat en els últims quatre anys per una nefasta gestió en movilitat que directa o indirectament està generant el malestar en la ciutadania, accidents d’els que s’intuïx certa vinculació, i uns problemes de contaminació que han segut fins i tot denunciats fa a penes dos mesos per Ecologistes en Acció els qui informaven que en Valéncia se superaven els nivells de diaris de partícules PM10 i PM2,5.

La confederació, integrada per més de 300 grups ecologistes de tota Espanya, advertia que ni l’ajuntament de Valéncia, ni la Generalitat Valenciana, encara no havien posat en marcha mesura alguna. Un queixa reincident despuix de lo succeït en novembre de 2017, quan es varen conéixer els paràmetros de partícules en suspensió PM10 a posteriori a la celebració del Marató de Valéncia, 80 micrograms per metro cúbic, 30 més del nivell màxim recomanat per l’Organisació Mundial de la Salut. (4)

En la ciutat de Valéncia, POBLE DEMOCRÀTIC, exigix i propon posar un pla estratègic real que estudie, analise i oferixca solucions alluntades de la demagògia electoralista, i que garantise la confiança dels nostres veïns en la seua administració.

Miquelo García Maldonado
  Miquelo García Maldonado