El Convent de Sant Antoni de Dénia

Hui és una plaça peatonal que ha canviat la seua fisonomia per a convertir-se en un dels punts de trobada de cada vesprada de mares, pares, chiquets i chiquetes que acodixen a catequesis en l’Iglésia, pero l’història de la Plaça del Convent es remonta quatre sigles arrere, quan entre les muralles orientals de la ciutat i la mar es va construir el Convent de Sant Antoni.

El Duc de Lerma, V Marqués de Dénia, ha estat molt present durant 2012 en la ciutat per ser un dels artífexs de la consecució del Títul de Ciutat de Dénia fa ya 400 anys. I va ser precisament ell qui, en el s. XVII, i coincidint en l’época d’esplendor i renovació urbana de la ciutat, va finançar la construcció del Convent de Sant Antoni de Pàdua.

En 1587, el Consell General de la Ciutat solicita la creació d’un Convent de Franciscans que seria dotat de rendes pel Marqués de Dénia per al seu sustent i encomanat a l’Orde de Recolects de Sant Francesc.

  • El convent va ser construït sobre els restants de l’ermita de la Mare de Deu dels Desamparats. Llavors va servir de residència per a 24 religiosos.

L’iglésia, tal com el restant de dependències del complex conventual, varen ser parcialment destruïdes en la Guerra de Successió.

Despuix de décades d’obres de reconstrucció, en 1743, l’iglésia es va obrir de nou al cult. Arruïnada de nou en la Guerra del Francés va ser novament reconstruïda.

  • En la guerra civil de 1936 perdria bona part del seu patrimoni moble.

Hui en dia, els restants del convent formen part de les dependències de la Parròquia, i alberguen les aules en les que s’impartixen catequesis i reunions del grup Juniors.

Sense dubte, mereix la pena acostar-se ad eixos restants i conéixer el patrimoni cultural que alberga la ciutat. Tocar les pedres, sentir la seua història i aproximar-se, casi sense voler, ad aquells anys d’esplendor renaixentiste en els que Dénia era una de les ciutats més importants del Regne de Valéncia.