La col·lecció cervantina de la Biblioteca Valenciana il·lustra la baralla de cartes de la Societat Bibliogràfica

La Biblioteca Valenciana celebra la jornada de puertas abiertas este viernesLa Biblioteca Valenciana celebra la jornada de puertas abiertas este viernes

Les cartes reflecteixen passatges del Quixot il·lustrats per Gustave Doré, Apel·les Mestres i José del Castillo i Antonio Carnicero

– La Biblioteca Valenciana disposa d’una col·lecció de més de 4.000 documents relacionats amb la vida i obra de Miguel de Cervantes

La col·lecció cervantina que posseeix la Biblioteca Valenciana ha servit per a il·lustrar la baralla de cartes que ha elaborat la Societat Bibliogràfica Valenciana amb motiu del quart centenari de la mort de l’escriptor Miguel de Cervantes.

La Biblioteca Valenciana disposa d’una col·lecció de més de 4.000 documents relacionats amb la vida i obra de l’autor del Quixot i s’han utilitzat les il·lustracions sobre l’obra més universal de l’escriptor per a realitzar aquesta baralla.

Cada pal de la baralla està il·lustrat amb imatges de diferents edicions del Quixot, totes aquestes lliures de drets d’autor. Els ors, amb il·lustracions de Gustave Doré (Barcelona, Pablo Riera, 1875-1876), les copes, amb il·lustracions d’Apel·les Mestres (Barcelona, Juan Aleu, 1879), les espases, amb els dibuixos de José del Castillo i Antonio Carnicero (Madrid, Joaquín Ibarra, 1780-1784), i els bastons, amb una selecció de destacades peces bibliogràfiques de la col·lecció. L’as de bastons reprodueix la portada de l’edició de Pere Patrici Mey (València, 1605).

Quant als logotips impresos al revers de cada pal, tenen una simbologia pròpia de l’època en què es va escriure el Quixot i apareixen reflectits en algun dels capítols de l’obra.

Així, els ors tenen una moneda de l’època de Felip III, en concret, són 4 morabatins enginy de Segòvia, de l’any 1603; les copes estan representades amb una copa corbada del principi del s. XVII; les espases porten impreses una daga que anomenaven “daga de mà esquerra” o “daga de misericòrdia”; i els bastons porten una branca d’alzina, arbre que ix nombroses vegades al Quixot.

S’han produït 150 jocs, dels quals 100 es destinen a socis, DL i compromisos institucionals. Els altres 50 es poden sol·licitar a la Societat Bibliogràfica Valenciana. El disseny de la baralla l’ha realitzat Irma Marco, la selecció l’ha feta Miguel C. Muñoz Feliu i la digitalització María Jesús Blasco. Tots són socis de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés.

La Biblioteca Valenciana posseeix un dels fons documentals més valuosos sobre la producció literària de Miguel de Cervantes, és la denominada Col·lecció Cervantina, formada per més de 4.000 documents, els orígens de la qual es retrotrauen a la col·lecció creada pel cervantista valencià Francesc Martínez i Martínez, i que la Biblioteca Valenciana continua incrementant cada any.

Entre els seus depòsits està la versió del Quixot en l’edició valenciana de Pere Patrici Mey (1605) o la impresa a Brussel·les (1611). Hi ha exemplars il·lustrats amb làmines i gravats realitzats per reconeguts artistes com és l’edició de la Reial Acadèmia Espanyola realitzada per Joaquin Ibarra en 1780, considerada com un perfecte treball de tipografia nacional, o les edicions de Gustav Doré, Segrelles, Saura, Boix, Mingote i Dalí i disposa d’exemplars traduïts a 29 idiomes diferents, per esmentar-ne alguns: rus, croat, àrab, xinés i japonés.