Cultura invertirà més d’un milió d’euros per a consolidar les restes arqueològiques i el Centre d’Interpretació de les dunes de Guardarmar del Segura

Cultura invertirà més d'un milió d'euros per a consolidar les restes arqueològiques i el Centre d'Interpretació de les dunes de Guardarmar del SeguraCultura invertirà més d'un milió d'euros per a consolidar les restes arqueològiques i el Centre d'Interpretació de les dunes de Guardarmar del Segura

Carmen Amoraga anuncia la inversió per a dotar d’un nou impuls aquest jaciment arqueològic, prioritari per al Consell

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha anunciat que en el Pla d’inversions culturals d’enguany, s’ha reservat la quantitat de 866.125.00 euros en la recuperació i conservació de les ruïnes del conjunt arquitectònic de les Dunes de Guardamar del Segura (d’origen islàmic i fenici). Així mateix, s’ha previst un segon projecte, dotat amb 309.860.000 euros per al centre d’interpretació del jaciment.

En la seua visita al municipi de Guardamar amb motiu de la inauguració de l’exposició ‘Les restes Bou Ferrer. Un jaciment extraordinari’, Carmen Amoraga ha aprofitat per a explicar les actuacions en ambdós projectes.

Les obres de recuperació i consolidació de les restes permetran que el públic puga contemplar en el lloc els jaciments de les dunes amb explicacions que facen comprendre millor les estructures arquitectòniques que han resistit al pas del temps.

La proposta d’obrir al públic per a visita el conjunt arquitectònic i arqueològic que conté les restes del que va ser l’assentament fenici de la Fonteta i l’assentament islàmic de la Rábita Califal de les dunes de Guardamar del Segura, ha de plantejar necessàriament intervencions arqueològiques, arquitectòniques i paisatgístiques en el lloc, que possibiliten la resolució de certs problemes i la millora de l’accés i serveis que s’han d’oferir al visitant.

“Tant en la Fonteta com en la Rábita Califal, fa anys que van cessar els treballs de recuperació de restes i de consolidació i aquest nou impuls era prioritari per a l’actual Consell que treballa per i la recuperació del patrimoni cultural”, ha assenyalat la directora general.

Així mateix, ha afegit que “la protecció del patrimoni s’ha de veure complementada amb la posada en valor i difusió de les restes per al coneixement de tots els veïns i turistes i per aquest motiu es desenvoluparà un recorregut didàctic entre les restes del jaciment de les dunes i la construcció d’un Centre d’Interpretació”.

La superfície del terreny on es construirà el Centre d’Interpretació forma part del parc Natural unes de Guardamar, al carrer d’Alcalde Rosalino Pérez, en la trobada amb un camí existent que discorre per la pineda i arriba a la platja i el litoral, des del qual s’accedeix a un camí que porta a l’entrada de les restes arquitectòniques en les dunes.

L’edifici s’instal·larà dins de l’àrea que, si és el cas, determina el Pla director elaborat a l’efecte dels elements arquitectònics allí conservats.

L’edifici destinat com a Centre d’Interpretació naix de la necessitat de solucionar funcionalment les trobades dels possibles visitants amb el medi natural, d’una banda, i les restes arquitectòniques monumentals que existeixen entre les dunes d’arena.

D’aquesta manera, el pavelló queda en la mateixa vora del paratge natural, en la qual es poden gaudir d’aquelles condicions naturals d’arena, arbres de diferents classes i arbusts que contribueixen a la fixació de la massa arenosa, que en el seu moment va acabar soterrant aquelles restes arquitectòniques.

D’una altra, el Centre d’Interpretació facilita als visitants una exposició mitjançant distints suports visuals i sonors que corresponen a l’explicació de tots aqueslls elements que componen aquelles restes arquitectòniques.