Noves Idees per a un barri antic: La Malvarrosa

La Malvarrosa per fi apareix en els plans municipals. Sandra Gómez ha tornat a presentar fa unes poques semanes, una série, anava a dir de proyectes, més be són infogràfies (realitat virtual) de una pretesa realitat i no uns proyectes urbanístics com  se definix tècnicament un proyecte. Ara, al final de la llegislatura municipal pareix que va de bo ¿Qué no estaran buscant vots?

Idees realistes i solucions als problemes reals

Com no som polítics professionals, puix parlem d’idees: Lo presentat és l’urbanisació d’una plaça interior pública conformada per una illa de edificacions de vivendes en altura. Jocs infantils, alguna taca verda, i camins en diferent paviment, suponem que serà formigó imprés, són les idees de disseny per ad esta plaça interior pas, des de l’avinguda de les serradores cap a l’est. Bona cosa situar espais verts i lliures a l’oest del barri, puix a l’est tenim el passeig marítim i la mar… Crec que no fa falta molt més.

L’atra idea d’actuació urbanística i seguint el pla especial de la malvarrosa, encara en els calaixos o en tràmits, és l’ampliació de les vores de l’avinguda de la Malvarrosa. Per fi a algú funcionari de l’ajuntament s’ha donat conte que la circulació peatonal a hores d’ara, per esta avinguda a voltes és penosa i la majoria de les vegades un llaberint, esquivant persones, carrets de compra i cadires de persones en movilitat reduïda. Les vores són mes o manco de dos metros, quant la norma exigix no menys de tres metros.

Aprofitant que se supon necessària l’ampliació de les vores, l’ajuntament, la delegació d’urbanisme concretament, ha determinat crear un espai semi peatonal, en un nou disseny a lo llarc d’esta avinguda. Un eix nort – sur que comunica la Malvarrosa en El Cabanyal pel carrer de la Reina. Donant una pretesa continuïtat ad este eix, si no fora pel roïn disseny de la glorieta del tramvia en l’avinguda dels Tarongers en el seu encreuament en el citat carrer de la Reina, i Doctor Lluch. Degut a la circulació del tramvia que gira cap a el sur.

Una nova Avinguda de la Malvarrosa en tramvia

En atres artículs en este mateix mig, he defés la potencialitat, calitat i sostenibilitat del tramvia. A ningú se li escapa que la descarbonisació passa per l’electrificació. Puix be, proponem que aprofitant el nou disseny de l’avinguda, s’incorpore la sostenibilitat com criteri de disseny, de tal manera que el tramvia – L4 – quan aplegue a la glorieta nomenada mes dalt, en Tarongers, gire cap a el nort per primera llínea de la plaja.

Aaprofitant la plataforma reservada que utilisa l’EMT, de la mateixa manera que ara ho fa (el tramvia) en el tram del carrer del Doctor Lluch. Quan aplegue a la glorieta del emissari submarí de la séquia de Vera, gire a l’oest pel carrer Arnau de Vilanova, anant cap el sur per la nova avinguda de la Malvarrosa. Compartint plataforma en els peatons i vehículs d’emergències. Llevant del carrer el autobusos de l’EMT que ya no serien necessaris, fent més sostenible la movilitat i també molt més accessible. En tres parades del tramvia hi haurà prou, una al principi de l’avinguda, atra a mitat i l’atra al final. Retornant al traçat primitiu en la glorieta de Tarongers, i anant cap a el sur pel traçat actual. El restant de la llínia no canvia. Se tracta de uns dos quilómetros de nou traçat.

L’aument del presupost, se finançaria a miges en FGV, aportant esta la infraestructura i superestructura del tramvia, i urbanisme de l’ajuntament de Valéncia, les obres d’urbanisació. Seria una solució estupenda per a complementar la ret de FGV fins al terme municipal de Valéncia a la volta que aumentem la calitat urbanística. Llevant ya els autobusos poc accessibles i sostenibles que, com el transport per carretera, tenen els anys contats.

En resum: Si, a peatonalisar de l’avinguda de la Malvarrosa, eix comercial del barri. Ara se convertirà també en un eix de servicis. Si, la la descarbonisació per mig de l’ampliació de la L4 de FGV d’eixos dos quilómetros mes o manco. Si, a l’aument de l’accessibilitat substituint els autobusos pel tramvia.

Blocs de l’ajuntament hui casitas rosas

L’atre problema urbanístic que queda per resoldre – els atres pareixen manco importants – són els antics blocs de l’ajuntament, hui coneguts com “casitas rosas”

La calitat edificatòria d’eixa promoció és prou deficitària, no complint a hores d’ara paràmetros de calitat habitacional, que s’exigix hui en dia a les vivendes. Els estàndarts dels anys 70 tampoc els complirien. Soles queda una solució. La mateixa que fa ara poc més de 30 anys. I no me fique en el tipo d’usuaris d’eixes vivendes, que això és un problema social i policial, del que no tractem en est artícul.

Estat actual de l’entorn de “casitas rosas” croquis Xavier Carbonell

Un Pla especial per aprovar: solucions a Casitas Rosas

El borrador del pla especial indica que se deu de prendre alguna decisió. Havem optat per la  reordenació dels solars.

La nostra proposta és repetir l’ordenació de les illes de cases que hi han a l’est. Este mateix criteri a l’atra part de l’avinguda, en la vora oest. També repetir les alçaries, que en este cas són de 8 altures (PB+7) en el seu subterràneu d’aparcament. Tenint en conte que ixen 4 blocs de 8 altures, la substitució de vivendes, antiga per nova, en la mateixa superfície construïda serà senzilla. Tenint en conte que la promoció deu de ser preferentment pública, i en les mateixes condicions que tenen ara els veïns que viuen llegalment en eixes vivendes. Imagine que sobraran vivendes que se poden ficar a la venda o en lloguer. Dde tal manera que l’inversió pública se puga recuperar en certa mida i contribuïxca per eixemple, als gastos de manteniment i urbanisació. Alambors en arbres autòctons, sostenibilitat i accessibilitat urbana, i atres mides similars.

Les càrregues urbanístiques de la promoció deurien de ser aprofitades per ad este proyecte.

Proposta de l’entorn de “casitas rosas” croquis Xavier Carbonell

Sobre els plans; una bona idea que esperem que l’arrepleguen els polítics i la traslladen als tècnics tenint el recolzament del barri i dels gestors municipals presents i futurs.

Xavier Carbonell Montesinos.
Professor de proyectes d’urbanisació família d’Edificació i Obra Civil.
Secretari d’El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.