L’Associacio Valenciana d’Agricultors AVA va naixer a l’inici de la democracia. Quan es varen permetre les associacions, en l’any 1.977. Naixia per a defendre els interessos del camp valencià.

Des del seu naiximient ha tingut tres presidents:

  • Manuel García Iglesias.
  • Vicent Hernández
  • Cristobal Aguado, que es president des de 1.997.

El pes del camp valencià en l’economia valenciana

Cada vegada el sector agrícola te manco pes en  el PIB, i actualmente representa un 3% del PIB  de la Comunitat Valenciana la produccio agraria. Pero el sector agroalimentari representa en torn a un 17-20 % d’eixe PIB.

Agarrant un sector especific com el de les taronges, podem dir que ademes es transporten fins a tres vegades. Una del camp a la cooperativa, una atra de la cooperativa a l’almagasen de l’intermediari i una tercera cap a les cadenes de distribucio o supermercats. Es per aixo que Valencia ne te la flota de camions mes gran de tota Espanya, per lo que el PIB indiecte es molt major al establit de manera directa.

“LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PRIMARI ES EXTRAODINARIA”

Tenim cultius com la comercialisacio de citrics en fresc, les vinyes, el fruits secs, les hortalises i un important sector de produccio de flor i planta ornamental.

“LA COMUNITAT VALENCIANA ES LA PRIMERA POTENCIA EN PRODUCTIVITAT AGRARIA”

Problemes de l’agricultura valenciana en conjunt

L’agricultura valenciana es tremendament minifundista, aço es per la seua historia, de fet, era garantía de futur la compra de fanecaes per a salvaguardar el futur de la familia. L’agricultura valenciana es molt mes antiga que en atres regions d’Espanya, es per aixo que en atres llocs son grans superficies cultivades en mans d’uns pocs terratinents i aci son chicotets espais.

Molts dela agricultors valencianas anaren i compraren grans terrenys en atres regions. A pesar del minifundisme, n’hi ha una gran produccio agricola.

“SI ES POSAREN TOTS ELS MIJOS, L’AGRICULTURA VALENCIANA PEGARIA UN GRAN BOT I SERIA EL MILLOR REFERENT AGRARI ESPANYOL”.

¿Per qué la taronja està com està i es un cultiu que viu les seues hores mes baixes?

La taronja ha tingut una epoca dorada, i ara seguix sent un bon sector, pero requerix condicions adequades. Tambe de varietats mes especifiques i unes dimensions de les explotacions que permitixquen la professionalisacio del camp.

“Tenim massa agricultors a temps parcial que no están professionalisats”. A soles el 30-35% dels productors están baix una cooperativa.

Un atre problema molt greu es la debilitat superior de que

“CADA COOPERATIVA ES UN CAMPANAR”

Mentrimentres no s’ajunten en una mes gran com per eixemple ANECCOP, sera una debilitat front a les grans distribuidores que marquen les condicions i el preu.

“Els agricultors son incapaços de seguir les directrius de les organisacions agraries “

N’hi ha una atomisacio de oferta i per contra s’ha produït una concentracio de les distribucions que imposen el preu. Es un abus per a la competencia en contratacio i preus. Els llauradors acaben venent a baix preu que no cobrix ni el cost de produccio, per lo que apareixen grans superficies de camps abandonats.

Uns preus raonables i les autoritats han de posar solucions efectives

“Que un café valga mes que un kilo de taronges es una barbaritat i que eixe café valga mes que 1 l. de llet es de locos”.

Aço es propi d’una societat malalta en uns politics incompetents que no son objectius. Hem de treballar per una societat prou me justa.

“EL QUE TREBALLE EN EL CAMP HA D’OBTINDRE UN PREU JUST PER A VIURE I MANTINDRE A LA SEUA FAMILIA”

Hem de creure en eixa societat del benestar que tots defenem, pero que no es real ara mateix.

Relacions del camp en el mon politic

Actualment, les relacions, en l’actual Conselelra, Mirella Mollá, son educades i coorectes. AVA no deu de perder mai les formes, encara que tenim  les nostres tensions.

“TOTS ELS POLITICS QUAN VENEN ELECCIONS VOLEN LA FOTO EN ELS AGRICULTORS. PERO QUAN IXEN ELEGITS, EN GOVERN O EN L’OPOSICIO, MOLTS POCS S’ENRECORDEN”.

Actuen la majoria d’una manera política molt mediocre.

“La política actual es un fracas, es una política d’interessos i pactes que fan ciutadans de 1ª, 2ª, 3ª i 4ª. Una Espanya que no volem els ciutadans”.

SI N’HI HAGUEREN POLITICS EN MES BRILLANTOR, LA SITUACIO AGRARIA VALENCIANA NO SERIA LA QUE ES ACTUALMENT

Problemes en els principis actius fitosanitaris en l’UE

AVA informa que tras la retirada d’estes materies actives, actualment s’utilicen tres vegades mes de productes fitosanitaris, en lo que es contamina prou mes.

«El Govern mentix als ciutadans en les politiques ecologiques«. Ya que per una banda es contamina mes, per atra es llancen a perdre cada volta mes productes per no tindre proteccio adequada i ademes s’importen productes de l’atra banda del mon. Es porten pel mig d’un transport de milers de kilometros altament contaminant.

Articul escrit en Llengua Valenciana en Normes del Puig