El Patronat de la RACV comunica a la Consellería d’Educació les seues observacions i sugerencies al proyecte d’ordre per la que s’establix un cens d’entitats que fomnenten el valencià

El Patronat de la RACV comunica a la Consellería d’Educació les seues observacions i sugerencies al proyecte d’ordre per la que s’establix un cens d’entitats que fomenten el valencià

– El Patronat de la RACV se ha personat en l’expedient d’exposició pública del proyecte d’orde de cens d’entitats, presentant escrit d’alegacions en contra d’esta orde per discriminatòria.

– Una de les condicions per a estar en este cens és la de complir la normativa – per una entitat privada – que l’AVL dicta per a l’administració

El Patronat de la RACV davant la ficada en exposició pública d’una orde de la conselleria de cultura per la qual es crea un cens d’entitats que promocionen el valencià. Donat que un dels requisits per a estar en este cens és acatar la normativa “acatalanada” que propon l’AVL, ara sucursal de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Ha pres la decisió d’alegar contra esta orde durant el procés d’exposició pública.

Este cens te que vore en la deducció per donacions en l’IRPF de les persones que fan donacions a entitats que fomenten el Valencià; com la RACV, Lo Rat Penat i qualsevol atra que puga estar subjecta al mecenage. Si l’entitat no està en el cens ya no se podrà deduir-se està donació en la declaració de renta. Tement-mos que este cens servixca per a fer discriminacions d’entitats per la simple utilisació a nivell privat, de una normativa diferent i genuïnament valenciana i científica com són les normes d’El Puig o de la RACV que a més, varen ser oficials tant en el Consell, com més tart en presidència de les Corts Valencianes.

La resolució d’exposició pública se publicà el passat 22-11-21 en el dogv núm. 9220 pag. 48434, el determini de presentació d’observacions i participació fon de 7 dies hàbils des de el següent de la publicació en el DOGV.

Se pot consultar el proyecte d’orde i més informació en: http://www.ceice.gva.es/audiencia-publica/procesos-cerrados