El Consell explica a l’empresariat el Pla Integral de Residus per a rebre les seues aportacions

El Consell explica a l'empresariat el Pla Integral de Residus per a rebre les seues aportacionsEl Consell explica a l'empresariat el Pla Integral de Residus per a rebre les seues aportacions

Elena Cebrián destaca la necessitat de mantindre un diàleg obert amb les associacions per a millorar la gestió dels residus a la Comunitat Valenciana

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, s’ha reunit amb el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, i la comissió de medi ambient de l’organització empresarial, per a tractar sobre la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV).

Elena Cebrián ha destacat la importància de mantindre un diàleg obert amb la comissió de medi ambient de la CEV per a poder tractar des de primera mà les línies de treball i començar a rebre aportacions per part de la CEV i continuar els treballs tècnics en totes les línies que es desenrotllen dins del PIRCV.

La modificació de l’actual PIRCV ve determinada per distintes sentències judicials, així com la normativa estatal i de la Unió Europea, com és el cas del Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR), que planteja objectius de reciclatge de residus més exigents i de compliment obligatori.

La consellera ha assenyalat el PIR com a marc general en què s’integren les distintes línies de millora del reciclatge a la Comunitat Valenciana a partir de l’ampli palmito que conforma la nova política de gestió de residus. Engloba des del reciclatge d’envasos, el segellat d’abocadors, les polítiques d’incineració, la gestió dels consorcis Gestiona tot allò que s’ha relacionat amb el tractament de residus a la Comunitat Valenciana. Per això és necessari “continuar atenent, arreplegant i analitzant totes les opinions, estudis i informes per a enriquir el debat i millorar la gestió dels residus a la Comunitat Valenciana”, explica Elena Cebrián.

Fonts de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural han assenyalat que es pretén continuar treballant conjuntament, amb diàleg, cooperació i transparència amb els distints actors implicats per a millorar i definir el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.